Biomar henter gevinst på norsk investering

Biomar, der har Schouw & Co som storaktionær, har sammen med tre andre aktionærer solgt i alt 50,2 pct. af aktiekapitalen i norske Aqua Gen.

Salget er sket til tyske EW Group, der er en verdensledende leverandør af genetik inden for for fjerkræindustrien.

Biomars ejerandel udgør 5,2 pct. og ventes at indbringe et nettoprovenu på ca. 40 mio. kr. Salget ventes gennemført endeligt i løbet af 1. kvartal 2008.

- Biomar havde ultimo 3. kvartal 2007 bogført ejerandelen til ca. 4 mio. kr. Biomars avance på ca. 36 mio. kr. ved salg af aktierne er ikke skattepligtig, oplyser selskabet.

Salget influerer ikke på forventningerne til 2007.

Aftalen er betinget af godkendelser fra relevante myndigheder og Aqua Gens bestyrelse. Derudover har de øvrige aktionærer i Aqua Gen forkøbsret til at købe aktierne (til samme pris og vilkår).

Aqua Gen har aktiviteter inden for avl af atlantisk laks og regnbueørreder. Selskabet er verdens største leverandør af æg til opdræt af atlantisk laks og regnbueørreder. Biomar har været aktionær i Aqua Gen siden 1993, men de seneste år har ejerandelen været betragtet som en finansiel investering.

RB-Børsen