Beskæmmende regnskab fra FLS

Regnskabet fra FLS Industries med et underskud før skat på 2550 mio. kr. er "beskæmmende", men dog som

ventet. Det konstaterede den nytiltrådte koncernchef, Jørgen Huno Rasmussen, da han onsdag præsenterede regnskabet

for analytikere, investorer og presse.I de to store overskudsgivende forretningsdele, F.L.Smidth og i FLS Byggematerialer, var

de regnskabsmæssige præstationer som ventet - omend ikke tilfredsstillende for ingeniør-aktiviteterne, hvor overskuddet

blev på bare fem mio. kr. Driftsunderskuddet i FLS Miljø var 300 mio. kr. ringere end ventet ved udgangen af tredje kvartal,

men en nedjustering blev varslet allerede i januar. Og for godt en måned siden blev værdiforringelsen på to mia.

kr. i FLS Aerospace i forbindelse med salget af aktiviteterne offentliggjort, påpegede Huno Rasmussen, som efterfølgende

ikke magtede at lade beskæmmelse overskygge de optimistiske forventninger til det fremtidige, fokuserede FLS Industries.

Udsalg

-

Målet er lønsomhed, og medicinen er fokusering, fastslog direktøren som en kommentar til planchen, der viste udviklingen

i koncernens frasalg - eller aftaler om frasalg - af ikke-kerneaktiviteter.Listen omfatter bl.a. Aeropspace, Miljø,

Dansk Træemballage, Pedershaab, Secil, Unicon i USA. Og gælden er siden midten af 2002 nedbragt med 1 mia. kr. til 2,4

mia. kr.I januar etableredes den enstrengede ledelsesstruktur, der også skal bringe koncernen tættere på målet.Kerneforretningen

vil i fremtiden - når Aalborg Portland og Unicon er solgt -være udvikling og produktion af maskiner, systemet og service

samt hele produktionslinier - og produktionsanlæg til den globale cementindustri og mineralindustri.Cement og mineraler

bevæger sig uafhængigt af hinanden og uens i forhold til konjunkturerne, og dermed gør opmærksomheden mod

begge området ingeniørforretningen mindre sårbar over for konjunkturudsving, påpeger Jørgen Huno Rasmussen.Jørgen

Huno Rasmussens begejstring for ingeniørforretningens muligheder finder sin baggrund i bl.a. en sædeles stabil stigning

i det globale cementforbrug over de seneste 25 år. Kontraheringen af ny ovn-kapacitet er mere varieret, men den underliggende

vækst er lige så stabil som væksten i forbruget. I 2003 kontraheredes kapacitet på 25 mio. årston mod kontrahering

af kapacitet til 13 mio. årston året før. Og F.L. Smidth fastholder sin markedsandel på 50 pct. for ny kapacitet.Inden

for mineralerne konstateres stigende efterspørgsel i Asien - specielt i Kina - og stigende råvarepriser og øget

investeringslyst.Markedet er fem gange større end cementmarkedet, og FFE Minerals betegnes som blot en nichespiller

i det marked. På den anden side har Minerals særdeles stærke positioner inden for de segmenter, der opereres i -

f.eks. i pyro-processer i aluminiumudvindingen og inden for "kolde teknologi", hvor andelen i 2003 var på 52 pct.

Jørgen Huno Rasmussen peger på mulige udvidelser inden for segmentet kalk for FFE Minerals, og på sigt er der - ifølge

koncernchefen -ikke noget til hinder for, at minerals kan blive lige så stor en forretning som cement.For ingeniøraktiviteterne

i F.L. Smidth Gruppen noterer Jørgen Huno Rasmussen rekordhøj ordreindgang og ordrebeholdning ved indgangen til 2003 -

ikke mindste på grund af betydningsfulde ordrer i USA, Iran, Nigeria og Kina. RB-Børsen