Bendtsen kræver åbenhed om Fondsrådet

Afgørelser fra Fondsrådet skal fremover offentliggøres med navns nævnelse på de implicerede selskaber, for at sikre større åbenhed om rådets afgørelser og dets arbejde. (Opdateres)

Det fremgår af et lovforslag, som økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) snart sender i høring. Et forslag, der udspringer af salget af TDC til fem kapitalfonde.

Udover større åbenhed lægges der i forslaget op til større retssikkerhed for de virksomheder, der kommer for Fondsrådet .

Hvor det hidtil ikke har været muligt at få kendskab til, hvad man var anklaget for, skal ny lovgivning nu sikre virksomhederne adgang til de indstillinger, der udarbejdes af Finanstilsynet og forelægges for Fondsrådet.