Bankpakke II vil forgylde bankaktionærerne - nyhedsbrev

Danske Bank-aktien er den seneste uge steget knap 20 pct. i forventning om en "gavmild" bankpakke, som vil begunstige bankaktionærerne i de store og mellemstore banker. Samme effekt har gavnet en række andre svage hjemlige banker som eksempelvis Fionia Bank og Amagerbanken, hvis aktiekurser er eksploderet efter debatten om den kommende bankpakke er taget til. Det skriver Nyhedsbrev for bestyrelser.

Over for nyhedsbrevet vurderer en række topchefer i den finansielle sektor, at kursstigningerne afspejler en forventning om, at politikerne kommer frem til en bankredningspakke, hvor bankaktionærerne bliver begunstiget på den måde, at der flyttes risici fra bankerne over på de statslige finanser - ved at bankerne får tilført ansvarlig kapital på meget attraktive vilkår.

- Realiteten er nemlig, at bankerne i dagens markedsmiljø slet ikke kan trække ansvarlig kapital, og derfor vil det blive opfattet som en begunstigelse af bankerne, hvis staten tegner ansvarlig kapital i bankerne på trods af en merrente. Således opfattes det som spil fra galleriet, når Nationalbankdirektør Nils Bernstein i den netop offentliggjorte rapport om "Finansiel Stabilitet" (fremskyndet til lige før forhandlingerne om bankpakken) skriver, at der bør tilføres kapital på "markedsmæssige vilkår," skriver ugebrevet.

Efter det oplyste vil Bankpakke II først og fremmest have ét formål, nemlig at "redde" Danske Bank med et kapitalindskud på et to-cifret milliardbeløb.

- Bankpakken er derfor allerede blevet opkaldt Lex Danske Bank, da hverken Nordea eller de andre mellemstore banker har samme påtrængende behov for ekstra ansvarlig kapital eller egenkapital.

Politikernes hidtidige udmeldinger understøtter forventningen om, at bankaktionærerne får en forsinket julegave.

I eksempelvis England og USA har offentlige kapitalindskud på ingen måde været en fordel for aktionærerne, da kapitalen er indskudt som ny aktiekapital til ekstremt lave priser, som afspejlede den underliggende risiko.

Ønskede bankerne ikke modellen, kunne de blot sige nej tak.

Vurderingen er, at de danske myndigheder kunne gøre det samme, hvorved staten ville sikre sig en markedsmæssig balance mellem den aktuelle risiko ved kapitalindskuddet og de bagvedliggende afkastmuligheder. Vurderingen er også, at de aktuelle forhandlinger derfor de seneste uger har udviklet sig til et stærkt ideologisk opgør mellem højrefløj og venstrefløj i Folketinget.

Den borgerlige regering vil næppe være med til, at landets største bank skal delvist nationaliseres, ved at staten tegner nye aktier for et stort milliardbeløb i banken.Danske Bank har aktuelt en børsværdi på 41 mia kr.

- Så med et statsligt kapitalindskud på blot 10 mia. kr. til den aktuelle kurs, ville staten komme til at eje 20 procent af Danske Bank, skriver Nyhedsbrev for Bestyrelser.

Skal pakken fremme långivningen til private og virksomhed var det en bedre ide med en statslig lånebank.

- Med et indskud på 100 mia. kr. ville den kunne låne 800 mia. kr. ud, konstateres det.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )