Bankpakke II: FAKTA

Læs mere
Fold sammen
* Den samlede bankpakke II bliver på 100 milliarder kroner, hvis alle kerditinstititter benytter sig af tilbuddet.

* Kapitalindskuddet bliver i form af hybrid kernekapital.

* Der vil blive tilført banker op til 75 milliarder kroner og realkreditinstitutter op til 25 milliarder kroner i form af lån fra staten.

* Det statslige tilskud er et lån, der skal forrentes og tilbagebetales. Staten skal have et afkast, der svarer til den risiko, staten får ved at stille kapital til rådighed. Renten bliver i gennemsnit 10 procent årligt.

* Fradraget for direktionslønninger begrænses. Skal staten stille kapital til rådighed, må penge- eller realkreditinstituttet ikke fradrage mere end halvdelen af den enkelte direktørløn.

* Banker og realkreditinstitutterne skal fremover offentliggøre deres individuelle solvensbehov.

* Finanstilsynet styrkes. Finanstilsynet skal fremover mindst en gang årligt gennemgå solvens­behovet i alle kreditinstitutter, på nær de allermindste.

* Den rente bankerne betaler vil være forskellig. Renten vil blive fastsat individuelt for hvert penge- og realkreditinstitut. Rentesatsen afspejler risikoen for staten ved lånet.

* Alle solvente pengeinstitutter kan søge om at låne penge. Man kan søge om lån frem til den 20. juni i år.

* Penge- og realkreditinstitutter kan efter tre år indfri det statslige kapitalindskud.

* Det forventes, at loven er på plads først i februar 2009.

* Desuden laves en 3-årig overgangs­ordning for statsgarantien i Aftale om finansiel stabilitet (bankpakke I), hvorved der sikres en gradvis udfasning af den nuværende statsgaranti, som udløber 30. september 2010. Almindeligt indlån vil fra 1. oktober 2010 være dækket af en forhøjet indskydergaranti på 750.000 kr.

Kilde: Økonomi- og erhvervsministeriet.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )