Bankerne har talt: Disse aktier skal du have i porteføljen

Fire store danske banker giver her deres bud på, hvilke fem aktier man som investor skal have i porteføljen i andet halvår. Særligt én aktie er skræmmende populær.

Foto: Brian Bergmann
Jyske Banks bud på fem stærke aktier til porteføljen
Carlsberg:

*Det "nye" Carlsberg med fuld ejerskab af BBH vilvære godt eksponeret mod de stærke vækstmarkederi Østeuropa.

*Carlsberg vil fortsætte Excellence programmerne,med henblik på at opnå flere omkostningsbesparelserog en stadig mere profitabel drift.

NovoZymes:

*Novozymes leverer endnu et år med høj vækst isalget.

• Novozymes er robust overfor en lavkonjunktur og vilfå gavn af en fortsat styrkelse af den amerikanske dollar

• Novozymes er markedsførende på det profitableenzymmarked, og Jyske Bank venter at Novozymes fortsat vilkunne levere høj vækst og profitabilitet.

Neurosearch:

*Selskabet har det mest lovende projekt inden forbehandling af fedme, som er et område med et stortkommercielt potentiale.

• Udformningerne af fase III studierne for fedmemidletTesofensine øger sandsynligheden for en snarlig partnerskabsaftale

Topdanmark:

•Jyske Bank forventer, at investeringsafkastet i 2009 vil værebetydeligt bedre end i 2008.

• Topdanmark har et højt effektivitetsniveau.• Implementeringen af nye prisstrukturer har gjort detmuligt for Topdanmark at give ”skarpere” priser tilkunderne, hvilket forbedrer konkurrenceevnen i forholdtil de mindre forsikringsselskaber

Vestas:

*Vi forventer, at Vestas annoncerer betydelige ordrer i løbet af juli måned, hvilket også er en nødvendighed for at nå vores indtjeningsestimat i 2009 samt Vestas’ egne målsætninger.

*En nedjustering af 2009-prognosen er indeholdt i markedsforventningerne

*Jyske Bank forventer, at markedsvæksten vender tilbage i 2010 og 2011, bl.a. drevet af stimuluspakker

*Prisfastsættelsen er lav med en estimeret fair værdi på 611 kr.

”Det er lidt en blanding af høj- og lavbeta-aktier, hvilket passer meget godt med vores anbefalede risikoeksponering på det nuværende tidspunkt samt positionering mod et kommende bull marked i 2010,” siger aktieanalysechef Rune Møller til Business.dk.