Banker strammer op på udlån

Både virksomheder og private har fået sværere ved at låne penge.

Det dokumenterer en ny udlånsundersøgelse fra Nationalbanken, hvor pengeinstitutternes kreditchefer svarer på spørgsmål om deres udlånspolitik.

De største pengeinstitutter og realkreditinstitutter indgår i undersøgelsen, der viser, at kreditpolitikken over for erhvervslivet er blevet strammet markant i fjerde kvartal og ventes at blive strammet yderligere i første kvartal af 2009.

For privatkunder er der også strammet op, om end i mindre grad. Undersøgelsen viser, at pengeinstitutterne i gruppe 2 (der bl.a. tæller Amagerbanken, Fionia Bank, Arbejdernes Landsbank og Nykredit Bank) har strammet op mere end dem i gruppe 1 (Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank og FIH).

Og mens de største banker i gruppe 1 venter at holde deres kreditpolitik for private på det nuværende niveau, venter dem i gruppe 2 at stramme yderligere i første kvartal 2009.

Det er første gang, Nationalbanken gennemfører en undersøgelse af pengeinstitutternes udlån. Nationalbanken understreger, at statistikken ikke siger noget om niveauet for kreditpolitikken, men derimod noget om ændringer i de enkelte pengeinstitutters kreditpolitik.

I USA, hvor udlånsundersøgelserne har været gennemført siden 1967, har det vist sig, at kreditchefernes meldinger om stramninger eller lempelser afspejles i udlånsstatistikken med en vis forsinkelse, og meldinger om stramning af kreditpolitikken følges ofte af en periode med recession.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )