Bank: Store bankregnskaber tegner godt for Danske Bank (Opd)

 

Flotte tal fra Nordea, SEB og Handelsbanken tyder på, at Danske Bank også kan præsentere et stærkt halvårsregnskab. De tre store nordiske konkurrenter har allerede offentliggjort deres halvårstal, og de bekræfter, at det endnu er rigtig godt at drive bank i Norden.

 

- Vi ser stadig en ret god aktivitet i markedet, og den er mere og mere drevet af erhvervsvirksomhederne, men der er stadig en god udlånsvækst til husholdningerne, siger analytiker Torsten Bech fra LD Markets til RB-Børsen.

 

Dermed er det i høj grad markedsvilkårene, som ligger bag udviklingen, og det vil Danske Bank også nyde godt af.

 

- Alt i alt er der et godt miljø for banker i Norden. Udfordringen på den korte bane ligger i løninflationen, og det kommer også til at gælde Danske Bank, siger Torsten Bech.

 

Ingen af de tre offentliggjorte regnskaber har bekræftet den frygt, der har været for udviklingen på boligmarkedet i Norden. Der er ingen synlige tegn på problemer, og Danske Bank vil med sit ejerskab af Realkredit Danmark sandsynligvis også gå fri.

 

SEB, Handelsbanken, Nordea og Danske Bank hører alle blandt Nordens største banker, men de adskiller sig dog indbyrdes, og fordi det går godt i den ene, er det ikke nødvendigvis tilfældet i den anden. Tidligere blev Danske Bank ofte sammenlignet med Handelsbanken i Sverige, fordi begge var store banker på deres hjemmemarked med mindre aktiviteter i de øvrige nordiske lande, men det er ikke længere tilfældet.

 

- Handelsbanken er forblevet meget svensk, mens Danske Bank mere er Norden, og de to bankers risikoprofiler er også anderledes. Danske Bank har satset på opkøb og integration, mens Handelsbanken har valgt en lidt mere forsigtig strategi og vil vokse organisk, forklarer Torsten Bech.

 

Han vil hellere sammenligne Danske Bank med Nordea, da begge er store på detailbank, om end her også er forskelle.

 

- Nordea har fokus på at få flere loyale kunder, som samler deres bankforretninger hos Nordea. Vi så i halvårsregnskabet, at der var en pæn vækst i antallet af fordel+ kunder (de mest loyale, red.), bemærker Torsten Bech.

 

Svenske SEB er blandt de fire banker den, der skiller sig mest ud:

 

- SEB er eksponeret stærkt mod erhverv og investmentbanking. Det har været positivt for dem i første halvår, og samtidig skiller de sig ud ved at være i færd med restruktureringer, så deres omkostninger ikke stiger så meget, siger Torsten Bech.

 

Onsdag præsenterede Handelsbanken regnskab for 2. kvartal 2006, der noget uventet viste en stigning i nettoresultatet på 16 pct. til 3,7 mia. skr. (3,0 mia. kr.). Torsdag morgen fulgte Nordea med en stigning i nettoresultat på 10 pct. til 0,8 mia. euro (6,1 mia. kr.), og torsdag middag stod SEB for tur. SEB præsenterede den største fremgang i nettoresultatet, da det steg godt 19 pct. til 3,5 mia. skr. (2,9 mia. kr.).

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )