Bagmandspolitiet får dom i tre sager på torsdag

Statsadvokat Jens Madsen er godt tilfreds med sin sagsbehandlingstid, som kun i et fåtal af tilfælde overskrider max-grænsen. Sagen mod TK Development er ved at have overskredet SØKs maksimum-frist på to år.

Torsdag i denne uge er en stor dag for Bagmandspolitiet, som har hele tre sager til domfældelse. Den ene har fået det populære navn Gul Feber og omhandler moms-svindel for omkring 200 millioner kroner - de såkaldte momskarusseller vedrørende handel med varer fra Østen.

Den anden sag er den meget omtalte, hvor en daytrader er anklaget for kursmanipulation for 810 kroner, og den tredje er en kartelsag mod Danske Kroer & Hoteller.

Ifølge statsadvokat Jens Madsen er de tre sager meget typiske for den forskellighed, som kendetegner sagerne fra Statsadvokaturen for Økonomisk Kriminalitet, i daglig tale Bagmandspolitiet.

»Gul Feber har været uhyre kompleks og vanskelig. Hele forløbet har strakt sig over to og et halvt år inklusive retssagen. Sagen om kursmanipulation har til gengæld kun varet få måneder, mens konkurrencesagen mod hotellerne var varet cirka et år,« siger Jens Madsen.

10 sager tog mere end to år
Bagmandspolitiet blev for et par år siden kritiseret for, at politiet var for længe om at få sagerne gennem systemet. Et langvarigt udvalgsarbejde under Justitsministeriet endte med flere konkrete tiltag, som skulle øge tempoet.

Det blev bl.a. muligt at forudberamme sager i retten og reservere en ekstra dommer i meget store sager. Endelig blev politiet pålagt at underrette Rigsadvokaturen i de tilfælde, hvor en sigtet må vente i mere end to år på at blive stillet for retten. Den sigtedes forsvarer orienteres ligeledes.

Jens Madsen kan ikke fremlægge nogen egentlig statistik over sagsbehandlingstider. Men han oplyser, at Bagmandspolitiet i 10 ud af 120-150 årlige sager har måttet give meddelelse om, at »sigtelses-perioden« har overskredet de to år.

»Ud af de ti er halvdelen efterlysningssager - det vil sige, at vi ikke kan få fat i de personer, vi gerne vil have fat i. Så reelt er det kun i fem sager, at vi har måttet overskride grænsen på to år,« siger han.

Den aktuelle sag mod TK Development og selskabets tidligere revisorer, som er sigtet for kursmanipulation og regnskabsfusk har trukket ud i næsten to år og bliver tidligst afgjort efter nytår. Politiet afventer en udtalelse fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorers Responsumudvalg.

Ifølge Jens Madsen er TK-sagen meget kompleks og tidkrævende.