Auriga nedjusterer på grund af Cheminova

Aurigas datterselskab og største aktivitet, Cheminova, har i første halvår 2009 ikke opnået det ventede salg og resultat, da salget af selskabets største produkt, glyphosat, har skuffet. Derfor nedjusterer Auriga forventningerne til hele året.

Foto: Scanpix.
Læs mere
Fold sammen
For 2009 ventes omsætningen nu at blive ca. 5800 mio. kr. mod tidligere ca. 6250 mio. kr., mens EBIT-marginen reduceres til niveauet 6-7 pct. fra ca. 9 pct.

- På trods af den reducerede indtjening ventes fortsat et positivt cash flow fra driften. De langsigtede mål i Cheminovas Business Plan "Fem-i-Femten" fastholdes, understreger Auriga.

- Verdensmarkedet for glyphosat har ændret sig væsentligt, idet udbuddet fra Kina er øget betydeligt. Efterspørgslen er endvidere reduceret primært i USA som følge af en sen tilplantning med soja og majs samt en reduktion af lagre i distributionskanalen. Mod slutningen af 2. kvartal medførte udviklingen i markedet for glyphosat, at priserne faldt kraftigt i USA og en række andre markeder. Cheminova er i lighed med andre udbydere af glyphosat negativt påvirket heraf med lavere afsætning og priser end forventet på glyphosat til følge, forklarer Auriga.

Glyphosat er verdens største plantebeskyttelsesmiddel og forventes i år at udgøre ca. 25 pct. af Cheminovas omsætning og en noget lavere andel af indtjeningen.

Selskabets øvrige produkter, herunder de mange nye produkter introduceret de senere år, viser som forventet fortsat vækst og forbedret indtjening. Med en vækst på mere end 10 pct., ekskl. glyphosat, forventer Cheminova også i 2009 at øge sin markedsandel.

Auriga offentliggør sin delårsrapport for 1. halvår 2009 27. august om formiddagen.

RB-Børsen