Auriga: Fortsat problemer i Brasilien - Cheminivaplan ændres

 

Aurigas omsætning i første halvår steg 30 mio. kr. til 2645 mio. kr. Cheminovas indtjening svarer til forventningerne.

 

- Hardi fik et godt halvår med stigende omsætning og indtjening. Salget af Skamol får positiv indflydelse på Aurigas resultatforventninger til hele året. Imidlertid betyder usikkerhed omkring den forestående sæson for Cheminova i Brasilien samt engangsomkostninger i forbindelse med gennemførelsen af forbedringstiltag i Cheminova, at Auriga nedjusterer forventningerne til årets resultat. skriver selskabet.

 

Resultatet af primære drift endte 121 mio. kr. mod 168 mio. kr. svarende til en EBIT-margin på 5 pct. mod 6 pct. Det samlede resultat før skat udgjorde 95 mio. kr. mod 137 mio. kr. Resultat efter skat blev 61 mio. kr. ned fra 85 mio. kr.

 

Hardi har generelt oplevet en positiv markedsudvikling med fremgang i mange markeder. Omsætningen og indtjeningen er forbedret, og ordrebeholdningen er steget 40 pct. i forhold til sidste år.

 

Skamol er solgt til den danske kapitalfond Polaris. Nettogevinsten ved salget er estimeret til ca. 75 mio. kr., som Auriga først indtægtsfører i tredje kvartal. Hertil kommer et driftsresultat på 13 mio. kr. i Skamol, som er indtægtsført i 1. halvår.

 

Forløbet af første halvår får og væsentligt ændrede omverdensbetingelser får Auriga til at ændre de finanseille mål i hovedselskabet Cheminovas Business Plan.

 

- Hvor målsætningen tidligere var i 2010 at opnå en omsætning på 6 mia. kr. og en EBIT-margin på 14 pct. er forventningen nu en omsætning på 5,5 mia. kr. og en EBIT-margin på 10 pct. En forudsætning herfor er gennemførelsen af en række forbedringstiltag, der i 2007 forventes at ville medføre engangsomkostninger med en negativ resultatpåvirkning på 20 mio. kr., anfører selskabet.

 

For hele 2007 venter Auriga en omsætning på ca. 5,3 mia. kr. og et resultat før skat på ca. 100 mio. kr. Det samlede resultat før skat ventes at blive ca. 190 mio. kr. Ved årets start og efter 1. kvartal var Aurigas forventninger en omsætning på ca. 5.550 mio. kr. og et resultat før skat på ca. 200 mio. kr. Reduceres der med forventningerne for Skamol, svarer det til en forventet omsætning på ca. 5.290 mio. kr. og et resultat før skat på ca. 180 mio. kr.

 

# Halvårsregnskab - Auriga

 

Mio. kr. halvår 07 halvår 06

 

---------------------------------------------------

 

Omsætning: 2645 2615

 

Driftsres. (EBIT): 121 168

 

Res. før skat: 82 130

 

Res. fortsættende aktivit. 50 80

 

Res. ophørte aktiviteter: 11 5

 

Nettoresultat: 61 85

 

Egenkapital: 2183 2605

 

Balance: 5886 6069

 

#

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )