ATP/CEO: Danske banker tøver med udlån til hinanden

Tilliden mellem de danske banker er blevet mindre i kølvandet af den internationale finanskrise. Det har den konsekvens, at flere danske pengeinstitutter nu hellere vil placere deres penge i Nationalbanken end låne dem ud til andre banker. Det konstaterer Lars Rhode, der er administrerende direktør hos Danmarks største investor, ATP.

- Jeg har kendskab til danske banker, hvor en del af de penge, som de tidligere gerne ville låne ud til andre banker, i dag står på en konto i Nationalbanken, siger Lars Rhode i et interview med RB-Børsen og Ritzau.

Dermed er virkeligheden i den danske finanssektor måske ikke så køn, som Danmarks Nationalbank giver udtryk for. For nylig fastslog nationalbankdirektør Nils Bernstien, at de danske bankers villighed til at låne penge indbyrdes ikke var begrænset af den finansielle uro.

Lars Rhode anfører, at kreditkrisen i sidste ende handler om tillid, og selv om mange danske banker har opretholdt tilliden inden for landets grænser, så kan også de få problemer med finansieringen af deres aktiviteter.

- Den grundlæggende funding er blevet sværere. Når der kommer krise, handler det meget mere om tillid, og man ser hinanden dybt i øjnene. Bankerne vil kun låne ud til nogen, som de kender rigtig godt, siger Lars Rhode.

- Jeg tror ikke, det har den store betydning for danske banker, der låner ud til hinanden, men det har betydning for de banker, der henter funding i udlandet. En dansk bank kan ikke partout låne af en italiensk bank på samme vilkår, som den kunne tidligere, siger Lars Rhode.

Kreditkrisen tog i sommer sit udspring i de amerikanske subprime-lån. Bankerne vidste ikke, hvem der lå inde med de risikable subprime-produkter, og modviljen mod at låne penge ud indbyrdes voksede. Foreløbig har det været den almene opfattelse, at problemet er mere internationalt end dansk, og det var også holdningen, da nationalbankdirektør Nils Bernstein i forrige uge talte på Finansrådets årsmøde:

- I den helt korte ende af pengemarkedet har den internationale finansielle uro ikke begrænset danske bankers villighed til at låne kroner ud til hinanden. Der er indikationer på en vis forøgelse af likviditetsberedskabet, men der har ikke været tegn på spændinger i de korte pengemarkedsrenter, og Nationalbanken har ikke haft behov for at gennemføre ekstraordinære markedsoperationer i den anledning, sagde Nils Bernstein.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )