ATP vil også gerne investere i Femern-projekt - dir

 

Danmarks største pengetank, ATP, vil være interesseret i Femern-broen, hvis politikerne skulle beslutte sig for at privatisere den. Dermed ser ATP lige så positivt på projektet, som pensionsselskabet PFA, der onsdag meldte sig som interesseret investor.

 

- Der er tale om en politisk beslutning, men hvis politikerne er interesserede i at få private ind som investorer på Femern-broen, så er vi parate til at kigge på det, siger vicedirektør hos ATP, Henrik Gade Jepsen, til RB-Børsen.

 

ATP har tidligere vist interesse for de danske jernbaneskinner, og investeringer i infrastruktur generelt står højt på ønskelisten. Det har sin forklaring:

 

- Det er interessant, fordi det er en langsigtet investering med et forventet stabilt afkast, som er beskyttet mod inflationen. Samtidig giver den os en risikospredning i forhold til vores traditionelle investeringer i aktier og obligationer, og den vil udgøre et godt match til vores langsigtede pensionsforpligtigelser, siger Henrik Gade Jepsen.

 

Når han taler om et stabilt afkast, handler det om, at antallet af biler, der benytter broen, med meget stor sandsynlighed vil udvikle sig ganske stabilt. Der vil ikke være en masse biler et år og ingen det næste. Desuden vil investeringen være sikret mod inflation, fordi broafgiften reguleres herefter.

 

Pensionsselskaberne generelt har haft problemer med at finde investeringer, der matcher deres løfter om at udbetale pensioner langt ude i fremtiden. Staten nedbringer sin gæld, og de lange statsobligationer forsvinder. Samtidig er en del af de 30-årige realkreditobligationer forsvundet med de mange konverteringer og tilkomsten af rentetilpasnings- og afdragsfrie lån. Det har tvunget selskaberne til at se efter alternative investeringsmuligheder, og her falder infrastruktur meget belejligt.

 

- For pensionskasser som os er investeringer i infrastruktur herunder trafikale projekter meget interessante, bemærker Henrik Gade Jepsen.

 

En anden tilgang til broprojektet kunne være at købe de obligationer, som udstedes på baggrund af statsgarantien, men det er ikke optimalt ifølge ATP-direktøren.

 

- Vi har allerede mange obligationer, så det vil ikke give os noget på risikospredningen, forklarer han.

 

Regeringen har lovet, at Femern-forbindelsen skal være 100 pct. brugerfinansieret, men den har samtidig udstedt en statsgaranti på 36 mia. kr. til projektet, der i princippet er et rent dansk projekt, da Tyskland blot bidrager med egne landanlæg for knap 6 mia. kr.

 

Onsdag sagde investeringsdirektør hos PFA, Henrik Franck, i et interview med RB-Børsen:

 

- Det skulle ikke undre mig, om Femern-broen afhændes til private. Pensionssektoren har brug for den type investeringer, og staten kan bruge pengene bedre på for eksempel skoler og sygehuse.

 

Han understregede dog, at PFA kun vil overveje investeringen, hvis projektet er kommercielt bæredygtigt. Det indebærer, at prisstrukturen på Femern-broen skal hænge sammen med prisstrukturen på Øresund og Storebælt, samt at der skal foreligge troværdige trafikanalyser.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )