Arkils største udfordring er at få nok medarbejdere - fmd.

 

Det går godt på samtlige forretningsområder i Arkil-koncernen, og den største udfordring er at få nok medarbejdere. Det siger bestyrelsesformand Niels Arkil i en kommentar til regnskabet for første halvår til RB-Børsen..

 

- Den største udfordring er at skaffe medarbejdere nok, slår han fast.

 

Men han er godt tilfreds med udviklingen i første halvår, selvom han erkender at vejrliget har haft gunstig indvirkning i første halvår, hvilket specielt har gavnet i Tyskland. Men selvom vejret i sommer har været dårligt, så fastholder Arkil forventningerne til resultatet for hele året, men opjusterer omsætning med ca. 100 mio. kr. til 2 mia. kr.

 

- Vi er forsigtige og realistiske i vores forventningerne, lyder det fra bestyrelsesformanden.

 

Stigende råvarepriser specielt inden for asfalt påvirker resultaterne.

 

- Det er svært at få indtægterne til at passe med stigninger på råvarerne, siger han.

 

Det betyder, at prisstigningerne på råvarer ikke 100 pct. kan væltes over på kunderne.

 

- Konkurrencen på asfaltområdet er simpelthen for hård, forklarer Niels Arkil.

 

Piping er det område, der som det eneste kom ud som ventet og ikke bedre end ventet. Det ventes fortsat at blive et vækst område.

 

- Jeg fastholder som tidligere at Piping er et vækstområde, og vi venter at der kommer til at gå 4-5 år før det sker, siger han.

 

Tager Niels Arkil de længere briller på tyder det godt for anlægsbranchen og dermed også for Arkil.

 

- Jeg tror der bliver nok at lave, siger han og eksemplificerer det med spørgsmål, om man ikke kender til at holde i kø på vejene eller har hørt om kloakdæksler der springer op i uvejr.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )