APM/CEO: Beslutninger skal tættere på kunderne (opd)

Ændringerne på Esplanaden er et led i strategien om at bringe beslutningsprocesserne i A.P. Møller-Mærsk tættere på kunderne. Det slår koncernchef Nils Smedegaard Andersen fast over for RB-Børsen, efter at selskabet har meddelt, at hovedkontoret bliver opdelt i to, og 100 ansatte må forlade koncernen.

- Selvfølgelig spiller omkostningerne ind, for vi skal spare overalt i koncernen, men det er i meget høj grad et spørgsmål om at få decentraliseret beslutninger og sikre sig at rollefordelingen mellem hovedkontoret og forretningsenhederne er krystalklar, siger Nils Smedegaard Andersen.

A.P. Møller-Mærsk hovedkontor blive delt i to, et såkaldt Corporate Centre og servicefunktioner. Samlet set skal der være 100 færre ansatte på hovedkontoret, og det bliver især opgaver inden for it og HR, som hovedkontoret ikke længere skal løse for de enkelte forretningsområder, oplyser Nils Smedegaard Andersen.

- Vi ønsker ikke at have et stort hovedkontor, som er involveret i den daglige drift af vores forretningsområder, der er relativt uafhængige virksomheder. For eksempel på it-området har vi haft nogle opgaver, som mere logisk skal løses på datterselskabsniveau, så derfor holder vi op med det. Vi vil stadig have en samlet strategi, men vi ønsker ikke at løse operationelle opgaver for vores forretningsenheder på hovedkontoret, siger han.

Koncernchefen understreger, at 100 afskedigelser ikke får voldsom økonomisk betydning i en virksomhed af A.P. Møller-Mærks størrelse. Men enhver besparelse er vigtig, understreger han.

- Vi sparer over hele verden, og når forretningsenhederne skal være konkurrencedygtige, skal vi selvfølgelig også være det på hovedkontoret, siger Nils Smedegaard Andersen.

Han fastslår, at fyringsrunden på hovedkontoret er en engangsforestilling, men at der løbende foregår bestræbelser for at blive mere effektive i hele virksomheden.

Der er endnu ikke sat navn eller titler på de ansatte, der skal forlade A. P. Møller-Mærsk. Men Nils Smedegaard Andersen lover, at de kommer til at gå med en pæn fratrædelsesgodtgørelse, der ligger på linje med, hvad der er blevet givet ved tidligere lejligheder, for eksempel i forbindelse med Streamline.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )