APM hæver forventninger til nettoresultat med 1 mia. kr. (2.Opd)

 

A.P. Møller-Mærsk koncernen opjusterede i onsdagens halvårsregnskab sine forventninger til nettoresultatet for de fortsættende aktiviteter for hele 2007. I kroner er der tale om en opjustering på 1 milliard, idet A.P. Møller-Mærsk nu venter et nettoresultat på 18 mia. kr. Nettoresultat ventes dermed at blive 20 pct. højere end 2006-resultatet, som lød på 2,7 mia. dollar (16 mia. kr). Tidligere havde A.P. Møller-Mærsk ventet et nettoresultat på 3 mia. dollar (17 mia. kr.).

 

Den samlede omsætning ventes fortsat at lande på 50 mia. dollar. For de ophørende aktiviteter, der dækker over blandt andt Martin Air, ventes der et mindre negativt resultat.

 

- Pengestrøm fra driften skønnes fortsat at vokse knap 50 pct. til i størrelsesordenen 6 mia. dollar. Skønnet er fortsat følsomt over for ændringer i fragtrater og mængder, særligt i Maersk Line, samt oliepriser og valutakurser, skriver Mærsk-koncernen i regnskabet.

 

Selskabet oplyser, at det er hensigten at udsende en orientering om udviklingen den 29. november.

 

For containerfarterne ser A.P. Møller-Mærsk, at der i andet halvår vil være lidt højere fragtrater sammenlignet med 1. halvår. For hele året er der tale om en stigning på 4 pct. sammenlignet med regnskabsåret 2006. Volumen ventes at lande på samme niveau i anden del af året sammenlignet med første halvår.

 

- Prisen på brændstof forudsættes uændret i forhold til dagens niveau, som er væsentligt over den gennemsnitlige pris i 1. halvår. På denne baggrund ventes fortsat for hele 2007 et beskedent positivt resultat for containeraktiviteterne, skriver Mærsk i regnskabet. Det er uændret i forhold til bemærkningerne fra årsregnskabet.

 

Den negative rateudvikling i tankskibsaktiviteterne for de store råolietankskibe ventes at fortsætte ind i andet halvår, bemærker Mærsk.

 

Salget af skibe og rigge vil fortsat være med til at hive resultatet for segmentet offshore og drilling op.

 

- For offshore drilling og supply aktiviteterne er markederne fortsat stærke. Samlet for segmentet ventes et resultat for hele 2007 noget over 2006, grundet højere avancer ved salg af skibe og rigge m.v. Før disse avancer ventes et resultat lidt under 2006, skriver Mærsk.

 

Forventningerne til Olie- og Gasaktiviteterne opjusteres som følge af højere oliepriser, men resultatet vil dog stadig ligge under niveauet for 2006. Forventningerne til dette segment er blevet justeret op i forhold til de forventninger, der blev lanceret i forbindelse med årsregnskabet. Her skrev Mærsk, at resultatet ville blive "væsentligt lavere".

 

Endeligt ventes der et resultat over niveauet for 2006 for såvel Mærsks andel i detailhandel (Dansk Supermarked) og Danske Bank. For bankens vedkommende er der tale om mindre opjustering af forventningerne i forhold til tidligere, hvor Mærsk ventede et resultat på niveau med 2006.

 

Opjustering synes ikke at imonere chef for Sales Trading i Danske Markets, Mads Zink, som mener, at de er drevet af engangsindtægter som salg af skibe.

 

- De har tjent mere på skibssalg, end vi havde regnet med, så det eliminerer opjusteringen. Forventningerne var ret høje inden offentliggørelsen af regnskabet, og det indfrier ikke de høje forventninger, der er i markedet, siger Mads Zink til RB-Børsen.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )