Anders Eldrup: »En mærkelig historie«

Energiselskabet DONG bygger tre havmølleparker i Danmark og England til omkring 10 milliarder kr. de næste par år. Men det er for stor en mundfuld for DONG at opføre havmølleparken Rødsand 2 i Østersøen, siger koncernchef Anders Eldrup.

Koncernchef Anders Eldrup betegner det som »en mærkelig historie«, hvis DONG efter politisk pres fra regeringspartierne skulle have følt sig presset til at gennemføre havvindmølleprojektet Hornsrev 2 i Nordsøen.

Det er ellers de rygter, der svirrer omkring sagen. Den administrerende direktør har en helt anden forklaring. Nemlig, at DONG ikke samtidig med byggeri af tre store vindmølleprojekter i Danmark og England kan gabe over gennemførelse af projektet Rødsand 2.

DONG-chefen forklarer, at da man fusionerede seks selskaber ind i det nye store DONG Energy for et år siden, havde de tre selskaber, Elsam, E2 og DONG, tilsammen en meget stor portefølje af vindmølleprojekter.

»Med fusionen havde vi behov for at gå hele porteføljen igennem og finde ud af, hvad det nye selskab kunne gabe over,« siger direktør Anders Eldrup.

Det førte til, at DONGs bestyrelse besluttede at arbejde på tre store havvindmølleparker. Det er vindparken Horns Rev 2 i Nordsøen, der skal være i drift i 2009, og to vindparker ved England, der skal være færdige i efteråret og i 2009, siger han. Alt i alt investerer DONG omkring 10 milliarder kr. i vindparker i de næste par år.

»Det er, hvad vi lige nu kan gabe over. At have tre store vindmølleprojekter i gang på samme tid er enormt meget,« fastslår Anders Eldrup.

Medvirkende til, at DONG droppede at bygge den ene havmøllepark i Danmark, var også, at afregningspriserne på el fra vindmøller er betydeligt højere i England.

»Der er gode vilkår i England. Men vi fravælger ikke det ene land på det andet lands bekostning. Vores intention er at bygge møller i flere forskellige lande for at sprede risikoen,« siger Anders Eldrup.