Ambu nedjusterer og aflyser rabatter

Ambus amerikanske datterselskab har baseret den forventede indtjening på store rabatter, som hovedkontoret har forlangt aflyst. Det dæmper omsætningen.

"I forbindelse med en gennemgang af Ambu's amerikanske datterselskab, Ambu Inc., har Ambu's ledelse konstateret, at opnåelsen af den forventede omsætning i USA i august og september 2007 er baseret på væsentlige rabatter til nogle store kunder. Ambu har besluttet ikke at gennemføre dette salg," hedder det i en meddelelse til Fondsbørsen.

Derfor opnår Ambu en mindre omsætning og indtjening end forventet.

"Omsætningen inden for de øvrige kundesegmenter i USA har udviklet sig positivt. Også udviklingen i omsætningen på Ambu's øvrige markeder har været positiv som forventet," skriver ledelsen i Ambu.

På denne baggrund reducerer Ambu forventningerne til omsætningen i regnskabsåret 2006/07 med en engangseffekt fra i niveauet 750 mio. kr. til i niveauet 715 mio. kr., og EBIT reduceres fra ca. 97 mio. kr. til ca. 74 mio. kr. før regulering for engangseffekten af medarbejderaktieordningen på ca. 5 mio. kr.

Udviklingen i USA vil blive yderligere uddybet i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten for 3. kvartal 2006/07 den 29. august 2007.