Amagerbanken vil af med flere ejendomsudlån

En slankere balance, flere indlån og især færre store udlån til ejendomsbranchen står højt på ønskelisten hos Amagerbanken, hvis halvårsregnskab viser et plus på 97 mio. kr. før skat.

Læs mere
Fold sammen
Regnskabet er præget af nedskrivninger på udlån på omkring 220 mio. kr., hvilket er væsentligt mere end de knap 11 mio. kr., banken slap med i samme periode sidste år.

For hele 2009 venter Amagerbanken en basisindtjening på mellem 480-520 mio. kr. Det betyder, at banken fastholder sine forventninger til året - vel at mærke baseret på et nøgletal, der udregnes før nedskrivninger. Banken ser nemlig fortsat stor usikkerhed omkring niveauet for nedskrivninger, fremgår det af regnskabet.

- Niveauet vil afhænge af den generelle samfundsudvikling samt af eventuelle enkeltstående tab, skriver banken.

Banken slår fast, at den fortsat er en væsentlig aktør på det private ejendomsmarked. Men nedgangen på boligmarekdet har givet knubs til mange af de store kunder. Banken lægger ikke skjul på, at en fortsat negativ konjunkturudvikling kan føre til yderligere nedskrivninger.

Arbejdet med at begrænse bankens risiko for, at de foretagne nedskrivninger udmønter sig i tab, har naturligvis fortsat højeste prioritet, hvilket også gælder arbejdet med at nedbringe bankens store engagementer, tillige med en generel balancereduktion, lyder forsættet for det kommende halve regnskabsår.

# Halvårsregnskab - Amagerbanken:Mio. kr. H1 09 H1 08

----------------------------------------------------------

Nettorente- og gebyrer: 572,0 600,0

Basisindtjening: 108,4 301,1

Kursreguleringer: 98,3 -29,3

Nedskrivninger på udlån: 220,7 10,5

Res. før skat: 96,5 258,6

Nettoresultat: 69,9 196,7

Udlån: 23657,5 25350,8

Indlån: 13688,1 15336,5

Egenkapital: 1774,3 2422,3

Balance: 32684,5 31934,9

Solvensprocent: 11,5 12,3

Kernekapitalprocent: 7,3 8,4

#

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )