Amagerbanken: Jeudan påvirker negativt med 60 mio. kr. (Opd)

 

Amagerbanken havde i første halvår negative kursreguleringer på 32,6 mio.kr. mod en indtægt på 14,0 mio.kr. året før. Posten er væsentligt påvirket af et tab på bankens beholdning af Jeudan-aktier.

 

Jeudan aktien ingår med et urealiseret tab på 60 mio. kr. i 2007, oplyser banken i halvårsregnskabet.

 

Også obligationer påvirker negativt.

 

- Kursreguleringer på obligationer er påvirket af de stigende renter, hedder det i regnskabet.

 

Jeudan-aktierne bidrog efter første kvartal negativt med 66 mio. kr., så tabet er minimeret en smule.

 

Amagerbanken har en beholding af Jeudan-aktier på godt 10 pct. Posten har en værdi på godt 357 mio. kr. ved dagen kurs.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )