Alm. Brand: Her er fem godbidder på børsen

Stephen Rammer, analysechef hos Alm. Brand Henton, har fundet fem danske aktier, der ifølge ham vil være en god investering netop nu.

Regnskabssæsonen er i fuld gang, nerverne hænger uden på tøjet på børserne verden over som følge af kredit-uroen i USA, hvilket sender kurserne op og ned – mest ned de seneste par uger.

Men hvad gør man, hvis man er træt af at sælge ud af sin portefølje og i stedet har mod på at købe nye aktier, fordi man tolker den nuværende uro som en forholdsvis harmløs korrektion af et aktiemarked, der har vist imponerende stigninger de seneste par år?

En overordnet strategi kan vi ikke komme med her, men Alm. Brand Hentons analysechef Stephen Rammer har udpeget fem aktier, som han mener vil være en god investering her og nu.

Her kommer Stephen Rammers bud på fem investeringsmodne aktier – tallet i parentes er aktiens kursmål:

Vestas (415)

Vestas er godt på vej til at genskabe rentabilitet i sin forretning hjulpet af høje oliepriser og stigende politisk bekymring om den lave selvforsyningsgrad på energiområdet. Vi vurderer, at de tekniske udfordringer med vindmøllerne fortsat vil kræve hensættelser på et højt niveau. Problemerne med manglende hovedkomponenter ventes at være løst i løbet af 2008/2009. DSV (140)

DSV vil i løbet af de næste par år kapitalisere kraftigt på købet af Frans Maas. En forestående vending i Tyskland og stigende transportpriser understøtter indtjeningen. Opkøb inden for Road og Air & Sea kan øge gearingen ligesom det nye tilbagekøbsprogram af egne aktier for 500 mio. kr. yderligere vil optimere kapitalstrukturen. DS Norden (375)

Bulkmarkedet foventes at holde sig på et højt niveau de næste par år drevet af især den høje kinesiske import af jernmalm og kul. Tilgangen af skibe vil være begrænset på grund af den høje kapacitetsudnyttelse på værfterne. Alvorlige flaksehalse i flere store havne samt nye transportmønstre, bl.a. foranlediget af den globale opvarmning, kan forlænge transportvejene og presser raterne yderligere op. Coloplast (565)

Coloplast har finansiel kapacitet til opkøb og ekspansion inden for inkontinens & urologi. Vi forventer, at især udflytningen af produktion til Ungarn og Kina vil løfte virksomhedens drifts-margin med 6 procentpoint til i underkanten af 20 pct. inden for 5 år. Aktiemarkedet vurderes at have overvurderet den negative effekt af den engelske sunhedreform, hvor der ventes en afgørelse i slutningen af 2007 til implementering i 2008. FLS (500)

FLS opererer pt. med en rekordhøj ordrebog i cementforretningen. Indtjeningsvæksten ventes desuden positivt påvirket af et højt investeringsniveau hos de store mineselskaber, der p.t. nyder godt af høje råvarepriser. En øget eksponering mod eftermarkedet, stigende outsourcing til Kina og et gunstigt prismiljø vurderes næsten at kunne fordoble virksomhedens drifts-marginen frem til 2009.