Aller-koncernen kom ud med underskud

Aller-koncernen har haft et år, som resultatmæssigt ikke levede op til selskabets forventninger og var næsten 300 mio. kr. dårligere end året før.

Det viser regnskabet fra koncernen.

Børsnoterede Rella Holdings eneste aktivitet er en ejerandel på 51,3 pct. i Aller-koncernen.

Aller-koncernen havde i 2007/08 et driftsresultat på 101 mio. kr. mod 265 mio. kr. i 06/07.

- Resultatet er især påvirket af ekstraordinære løn- og pensionsforpligtelser på 43 mio. kr. over for tidligere direktører og medarbejdere i den norske koncern, der er blevet aktualiseret tidligere end forventet som følge af nødvendige strukturændringer, 78 mio. kr. i afskrivninger på udgiverrettigheder og goodwill hidrørende fra tilkøbte aktiviteter samt tab på 22 mio. kr. i associerede virksomheder, forklarer koncernen.

Dertil kommer finansielle nettoindtægter på minus 77 mio. kr. hvilket er 181 mio. kr. mindre end i 2006/07 som følge af mindre indtjening på værdipapirer mv., primært som følge af væsentlige kursfald afledt af finanskrisen.

På bundlinien blev underskuddet 19,9 mio. kr. mod et overskud på 276,8 mio. kr. i 06/07.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )