Aktionærer sælger ud med arme og ben

Udsalget omfatter også aktier, som vurderet med traditionelle værktøjer faktisk burde være særdeles efterspurgte.

Traditionelt siger man, at et selskabs forventede indtjening set over selskabets levetid er afgørende for aktiekursen. Som aktionær er man jo medejer af et selskab, og dermed også medejer af de penge, som selskabet tjener gennem sin forretning.

Denne traditionelle vurdering har altid været tvivlsom alene af den grund, at vurderingen indeholder en meget lang række usikkerhedsfaktorer, som man skal være nærtbeslægtet med spåkonen Miranda for at kunne give et kvalificeret gæt på.

Men de seneste uger og måneder er denne metode blevet ramt af endnu et problem. Nemlig, at aktionærer sælger ud med arme og ben i aktier, som vurderet med traditionelle værktøjer faktisk burde være særdeles efterspurgte. Det skyldes ikke uvidenhed om de fundamentale forhold bag de pågældende selskaber, men at en række aktionærer er tvunget til at sælge ud. Dermed er vi røget ind i en selvforstærkende spiral, som er helt uden sammenhæng med de realøkonomiske forhold i de børsnoterede selskaber.

Hedgefonde truetDe tvangssælgende aktionærer er i vid udstrækning de skønsmæssig 10.200 globale hedgefonde, som de næste måneder fortsat ventes at lægge et massivt selvforstærkende pres på aktiemarkederne.

Ifølge tidsskriftet Pen- sions & Investments forventer brancheeksperter, at op mod 2.000 fonde må lukke inden for de næste måneder.

Måske starter bølgen med lukninger allerede i november eller december. De fleste fonde giver kunderne mulighed for at trække deres penge ud ved udgangen af hvert kvartal.

Ifølge Pensions & Investments venter eksperter, at store beløb vil blive trukket ud snarest muligt, og det vil give fornyede tvangsudsalg, fordi der skal realiseres aktiver for at kunne tilbagebetale kunderne. Typisk har fondene 45 eller 65 dage efter skæringsdatoen til at tilbage- betale kunderne.

Pengene er tabtEn af de hårdest ramte danske hedgefonde er Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer, som blev startet for et år siden med indskud fra investorerne til kurs 100.

I dag er 80 procent af investorernes indskud tabt på grund af en mislykket investeringsstrategi. Som følge af, at egenkapitalen er reduceret til 20 procent, har det været nødvendigt med massive tvangsudsalg af obligationsbeholdningen.