Aktionærer kræver kontrol over aktiebonus

Dansk Aktionærforening: Optionsordninger og bonusser til topchefer skal bestemmes af aktionærerne.

I et åbent brev til bestyrelserne og direktionerne i de 20 største selskaber på Københavns Fondsbørs opfordrer Dansk Aktionærforening (DAF) til, at tildeling af optioner til ledelsen fremover skal være et anliggende for selskabets aktionærer.

Foreningen ønsker, at tildeling af optioner til ledelsen skal være et særskilt punkt på selskabernes generalforsamlingers dagsordener.

"Det er ordningerne i sig selv og ikke tildelingen til enkelte personer, der bør godkendes af aktionærerne," mener DAF.

Brevet til C20-selskaberne er underskrevet af foreningens bestyrelsesformand André Lublin og direktør Claus W. Silfverberg.

Baggrunden for henvendelsen til selskaberne er, at en del selskaber gennem en årrække har anvendt aktieoptioner som en del af den almindelige aflønning af ledelsen eller som en ekstra økonomisk anerkendelse til ledelsen.

"Men det har ikke altid været klart belyst for den almindelige aktionær, hvad indholdet og de mulige konsekvenser af optionsprogrammet har været," mener DAF, der bl.a. fremhæver, historier i medierne sidste år om enkelte direktører, der havde aktieoptionsordninger.

"Beløbene var så store, at det vakte opsigt i medierne og bekymring blandt aktionærer," konstaterer DAF.

"DAF finder det vigtigt, at der skabes klarhed omkring eksisterende og kommende aktieoptionsprogrammer, deres økonomiske betydning og aktionærernes holdning," fremgår det af brevet.