Aktieværdi tilbage på 2008-niveau

2012 var præget af positive tendenser for danske værdipapirer. Det vurderer VP Securities.

Foto: BRENDAN MCDERMID
2012 kan summeres op til: Værdien af aktiebeholdningerne steg med 28 pct. og er tilbage på niveauet fra 2008; antallet af aktiehandler faldt med 15 pct.; de private investorer har trukket sig ud af markedet, og værdipapiromsætningen steg med over 20 pct.

- Kursstigningerne sidste år betyder, at aktiebeholdningerne ved udgangen af året havde en værdi på 1416 mia. kr. - en stigning på 311 mia. kr. i forhold til december året før, men handlen med aktier i VP Securities fortsatte sit fald i 2012, konstaterer VP.

Det samlede antal handler faldt i 2012 med godt 15 pct. til 4.930.699. De private investorers handel med aktier faldt i 2012 med 22,3 pct. til 1.060.351 handler. Værdien af de samlede obligationsbeholdninger steg med 2,8 pct. i 2012.

Den samlede omsætning af værdipapirer steg i 2012 til 48.238.291 mio. kr. båret frem af obligationsomsætningen.

- Den samlede stigning på 21,5 pct. var drevet af obligationsomsætningen, der steg fra 34.835.032 mio. kr. i 2011 til 43.334.551 mio. kr. sidste år, mens omsætningen i aktier og investeringsforeningsbeviser derimod viste et fald på henholdsvis 0,2 pct. og 3,9 pct., skriver VP Securities.

/ritzau/FINANS