Aktieugebrev: Brexit er ikke gået i glemmebogen

Briternes nej til EU har skabt stor usikkerhed på aktiemarkederne. Læs Aktieugebrevets analyse af situationen og læs, hvad det har lagt i aktieporteføljen.

»Nej, vi tror ikke, at aktiemarkedet har glemt Brexit. Men der er bare stor uklarhed om, hvad UK’s exit fra det europæiske fællesskab kommer til at betyde på den lange bane.« Fold sammen
Læs mere
Foto: ODD ANDERSEN

Har aktiemarkedet allerede glemt Brexit?

Nej, vi tror ikke, at aktiemarkedet har glemt Brexit. Men der er bare stor uklarhed om, hvad UK’s exit fra det europæiske fællesskab kommer til at betyde på den lange bane. På den korte bane bliver der næppe de store synlige konsekvenser, ud over at udenlandske investorer vil være tilbageholdende med at investere i England og især i det engelske ejendomsmarked. Vi mener fortsat, at langt den største trussel er, at aktiemarkedet erkender, at EU, Euro’en, bankunionen og den politiske union er ved at falde fra hinanden.

Denne erkendelse har på det seneste presset finansmarkederne kortvarigt. Men den positive stemning har hurtigt overtaget igen, fordi EU’s tilbagerulning er en længerevarende proces og derfor meget abstrakt. Det etablerede finansielle system tænker mere i regneark og faste strukturer, for at have et fast holdepunkt. Vi ser følgende to scenarier, som begge vil betyde, at EU før eller siden kommer til at nydefinere sig selv:

Første scenarie er, at EU eliten og Juncker kommer UK i møde med en ny aftale om deltagelse i det indre marked og et fælles finansmarked. Det vil udløse en bølge af folkelige krav fra andre EU lande om at gå samme vej, herunder Danmark. Det vil en gang for alle bortradere planen om en finanspolitisk union, der er eneste redning for de statsgældsramte sydeuropæiske økonomier. Uden en ”redning” af Sydeuropa er også de lokale banker i skudlinjen, fordi det vil så tvivl om bankunionen. Allerede inden for de seneste uger har der været tale om nye statsgarantier til italienske og tyske banker. Er troen på Bankunionen allerede ved at krakelere?

Andet scenarie er, at EU eliten fastholder planen om øget integration mod en finanspolitisk union. Det vil udløse øget folkelig modstand i flere EU lande, og det vil give yderligere vind i sejlene til EU-protestpartier, der i sidste ende vil presse EU-eliten til at skifte kurs. Også denne vej vil sætte en stopper for øget politisk integration i EU, og altså samme udfald som scenarie ét.

Begge scenarier udgør altså en trussel for de svageste sydeuropæiske banker, der er afhængige af fortsat integration i EU og ikke en tilbagerulning. Når alle de europæiske banker har været udsat for betydelige kursfald skyldes det, at det finansielle system er sammenfiltret, og rystelser i nogle få storbanker vil forplante sig til hele det finansielle system. På den korte bane har presset på bankaktierne i høj grad været drevet af frygt for markant fald i bankernes indtjening, dels drevet af faldende engelske ejendomspriser, og dels drevet af pres på rentemarginaler efter nye rentefald. Også EU’s Bankunion med de nye mekanismer, hvor bankobligationsejere og bankaktionærer skal bære eventuelle konkurstab – og ikke længere skatteyderne – har smidt benzin på bålet.

Kan amerikanske aktier udløse et nyt aktierally?

Når de amerikanske aktier de seneste dage har nået et historisk topniveau skyldes det to forhold: for det første ses også her mere firkantet på konsekvenserne af et Brexit. For det andet ses et goldilock scenarie med øget økonomisk vækst uden renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank, der fortsat er totalt i lommen på markedernes forventninger. Fredag nåede S&P future rekorden i 2120, og markant brud heraf kan udløse et nyt aktierally.

Dette rally vil naturligvis være helt og holdent drevet af markedspsykologi og teknik, og der er ingen som helst god fundamental begrundelse for det. Analytikerne fortsætter med at nedjustere deres forventninger til selskabernes fremtidige overskud, og der spekuleres nu også i minusrenter og mere QE fra den amerikanske centralbank. Dette kan understøttes af den europæiske centralbank, der også ses at træde endnu mere på de planøkonomiske stimulanser.

Resultat: Aktieboblen bliver pustet endnu større. Men for investor kan der altså opstå en mulighed for at være med på den sidste eller næstsidste rejse opad, før det hele eksploderer. Budskabet med den lidt firkantede formulering er, at man som investor godt kan risikere at hente flere gevinster, men risikoen er til gengæld også ekstremt stor. Så man bør overveje glæden ved lidt flere aktieplusser i forhold til en ubehagelig oplevelse ved at blive ramt af kolossale kurstab.

I lyset af den seneste positive aktiestemning har vi i AktieUgebrevets Pensionsportefølje skruet lidt op for aktierisikoen, men vi har også hele tiden fingeren klar over salgsknappen. Vi har indkøbt DONG Energy, som under den seneste tids store udsving har vist meget stor robusthed. Og så har vi indkøbt en post i A.P. Møller Mærsk. Ikke fordi vi tror, at overskudsudviklingen på den korte bane forbedres. Men fordi der med den nye CEO er langt op til større strategiske omvæltninger, herunder måske en opsplitning af forretningen. Pensionsporteføljen har i år klaret sig lidt bedre end C20 indeks. Og ved ny markant markedssvag er vi parate til igen at skrue ned for aktierisikoen. Fortsat God sommer.