Aktiestrateg: Her skal du holde øje i amerikansk regnskabssæson

Den amerikanske regnskabssæson for årets tredje kvartal starter tirsdag eftermiddag. Det sker traditionen tro med aluminiumsproducenten Alcoas regnskab som startskuddet.

Foto: Jim Bourg

Og ligesom arbejdsløshedstallene er en slags barometer for amerikansk økonomi, er regnskabssæsonen en slags temperaturmåling af de amerikanske selskaber.

- Vi skal være opmærksomme på, at indtjeningsestimaterne blandt analytikerne er kørt ganske langt ned hen over sommeren på trods af en fornuftig udvikling på aktiemarkedet, fremhæver Otto Friedrichsen, der er aktiestrateg i Formuepleje, over for Ritzau Finans.

Overordnet går det ifølge ham frem for de amerikanske koncerner. Det går dog forholdsvist langsomt, pointerer aktiestrategen, idet både den amerikanske økonomi og verdensøkonomi har været i choktilstand i en lang periode oven på finanskrisen.

- Men det, vi hæfter os ved, er at transformationen er i gang, og fortegnet er positivt, påpeger Otto Friedrichsen.

FOKUS BØR VÆRE PÅ OMSÆTNINGERNE

Dykker man ned i tallene, lød analytikernes forventning ved udgangen af andet kvartal på en indtjeningsvækst på 0,3 pct., mens den ved starten af rapporteringen af regnskaberne for tredje kvartal ligger på et indtjeningsfald på omkring 2,5 pct.

Det er især den lave oliepris, der har haft påvirket forventningerne til indtjeningerne i negativ retning. Men det er ikke på indtjeningen, man bør rette opmærksomheden, men derimod omsætningen, mener Otto Friedrichsen.

- Det er reelt her, vi ser, at de positive ting i makrobilledet transformeres over i omsætningen, mener aktiestrategen.

IT-, FINANS- OG FORBRUGSSEKTORER VIL KLARE SIG GODT

De selskaber, han venter, vil klare sig bedst igennem regnskabssæsonen, skal findes inden for it-, finans- og forbrugssektorerne.

Der, hvor vi får de første regnskaber, som har en reel betydning, er også fra bankerne. De første kommer på fredag. Det gælder JPMorgan, Citigroup og Wells Fargo. Og de har det generelt bedre end deres europæiske kolleger.

- Det, der er en afgørende forskel på de amerikanske og de europæiske, er kapitalgrundlaget. Hvis man ser på omfanget og hastigheden, hvormed man har rekapitaliseret de amerikanske banker, adskiller det sig fra de europæiske, hvor vi stadig har udfordringer i forhold til visse områder af den finansielle sektor, der mangler et kapitalgrundlag for at kunne imødegå de ventede lovgivninger, forklarer Otto Friedrichsen.

Også fra forbrugssektoren kan der være godt nyt i vente. Den nyder ligefrem godt af den lave oliepris, idet den frigiver penge til privatforbrug.

Ser man på amerikanske virksomheder med eksponering mod udlandet, er det i højere grad udviklingen i den amerikanske møntfod, dollar, der er afgørende.

PRÆSIDENTVALG KAN BLIVE JOKER

En joker i regnskabssæsonen er det amerikanske præsidentvalg, som også kan spille ind på forventningerne til fremtiden.

- Her har amerikanske sektorer og virksomheder, som har en eksponering mod amerikansk økonomi, historisk set været afventende, i forhold til hvad udfaldet af valget bliver, forklarer Otto Friedrichsen.

- Det er egentlig blot en fortsættelse af de usikkerheder, som vi har set tidligere ? for eksempel med brexit og Kina ? som har været med til skabe perioder med usikkerhed, uddyber han.