Aktieskole: Hold øje med advarselslamperne

Kursfald og for høje forventninger - del 2.

Læs mere
Fold sammen

Aktieskole: Formuleret lidt højtideligt udtrykker en aktiekurs markedets forventninger til den fremtidige indtjening i en akties bagvedliggende selskab. Sagt med andre ord, så betyder et aktiekøb, at man køber sig retten til en del af selskabets aktuelle formue og fremtidige overskud.

Hvis man er ligeglad med den slags økonomiske forventninger, og hvad det egentlig er for et selskab, man køber aktier i, men udelukkende fokuserer på, om kursen stiger eller falder, så snyder man sig selv for et vigtigt værktøj, som kan forhindre grimme kurstab.

Kan ikke forudsiges

I stedet for kun at se på, om en aktie stiger eller falder, bør man se på, hvordan prisen for aktien (og dermed på det bagvedliggende selskab) står i forhold til det fremtidige overskud. Der er ganske vist ingen, som med rimelig sikkerhed kan forudsige et selskabs overskud mange år frem i tiden, men det er heller ikke nødvendigt for den potentielle investor. Han kan nemlig nøjes med at kigge på, hvad resten af markedet tror.

Det kan aflæses i nøgletallet P/E (price/earning), som fortæller, hvor meget aktionærerne er parat til at betale for én krone af selskabets overskud. Når det nøgletal er oppe i et niveau omkring 30 eller højere, bør der tænde en advarselslampe. Det var for eksempel tilfældet for Vestas i sommeren 2008, hvor kursen nærmede sig 700. Ved sådanne P/E-niveauer indeholder kursen stort set alle tænkelige positive forventninger, og konsekvensen heraf er meget ubehagelig.

Et spinkelt grundlag

Det betyder nemlig, at hvis kursen skal stige yderligere, må det nødvendigvis blive på et spinkelt grundlag, hvor investorerne nærmest står på nakken af hinanden for at være mere positive end deres nabo. Det er grundelementet i en kursboble, som brister, når realiteterne melder sig.

Når det sker, risikerer man, at kursen falder meget kraftigt og meget hurtigt. Vestas faldt således med 72 procent i løbet af kun to måneder i september/oktober 2008.

Senere ser vi på en klassisk historie om dramatiske kursfald og for høje forventninger.

www.aktieugebrevet.dk