Aktieskat giver hovedbrud for tusindvis af danskere

Skat kæmper med at gøre det mere enkelt for danskerne at få udregnet deres aktieskat, men der er fortsat vanskeligheder på en række punkter. Private skal specielt passe på, hvis de har aktier i et udenlandsk depot.

Når man handler aktier, er det vigtigt at få styr på skatten. Foto: Christian Als Fold sammen
Læs mere

Det burde egentlig være nemt nok og ligetil. Men for cirka 400.000 danskere giver skat på aktier hvert år anledning til større hovedbrud. Trods forenkling af reglerne for nogle år siden giver privates aktieskat stadig aktionærerne vanskeligheder på en række punkter.

Slankning af reglerne kom for syv år siden og har betydet, at både gevinster fra salg af aktier og udbytter bliver beskattet ens som aktieindkomst.

Og al aktieindkomst bliver beskattet, hvis aktierne er købt efter de nye regler trådte i kraft tilbage i 2006.

Hertil kommer, at pengeinstitutterne siden starten af 2010 har været forpligtet til at indberette til Skat om alle de aktiehandler private foretager.

Det betyder, at hvis man har aktier liggende i et dansk depot og købt inden for de seneste fire år, går det forholdsvis nemt. Skat har alle de oplysninger, som skal bruges og på ens selvangivelse er eventuelle gevinster og tab fortrykt. Det eneste man herefter skal gøre er, at tjekke at tallene er i orden.

For at hjælpe aktionærerne udarbejdede Skat nemlig for en række år siden et værdipapirsystem, der kan beregne selve aktieskatten, som fortsat er en uhyre svær øvelse, hvis man skal gøre det selv.

Der er ingen pligt til at bruge systemet, men Skat regner med, at det helt eller delvist kan hjælpe omkring 330.000 borgere. Og på årsopgørelserne for 2012 blev der på danskernes selvangivelser fortrykt gevinster og tab for i alt 2,5 mia. kr.

Tidligere skulle aktionærerne selv beregne gevinster og tab og taste beløbene ind på de relevante felter på årsopgørelsen.

Bliver misforstået

Meget er således gjort for at gøre øvelsen med aktieskatten nemmere, Men problemerne opstår, hvis man har aktier i et udenlandsk depot, for det er kun handler foretaget gennem danske fondshandlere, som bliver indberettet til Skat.

Det betyder, at hvis man har aktier, der ligger i udlandet, skal man selv ind og angive gevinster og tab til Skat. Det samme gælder for både danske og udenlandske aktier købt før 2010.

Flere revisorer peger på, at det for mange private kan være svært at hitte rede i hvilke gevinster og tab, de selv skal angive og hvilke Skat allerede har. Når det gælder de udenlandske aktier, kan private ofte have en forventning om, at de udenlandske banker giver de nødvendige oplysninger videre til skattevæsenet. Det er langtfra altid tilfældet.

Hertil kommer vanskelighederne med at finde ud af, hvilke oplysninger man skal give. Hvornår er aktierne blevet købt og til hvilken kurs.

Ideén med at lave værdipapirsystemet bliver positivt modtaget af de fleste revisorer, men de påpeger også, at der fortsat er plads til forbedringer. Hvis private har forskellige aktieinvesteringer, kan det være svært at finde rundt i, og det er hellere ikke altid helt åbenlyst, hvad man skal indtaste og hvor.

Skat fremhæver selv, at hvis de mangler oplysninger til at kunne udregne gevinster og tab, vil det fremgå af årsopgørelsen. Og når investorerne går ind i Værdipapirsystemet, vil det tydeligt fremgå, hvilke papirer Skat ikke har nok oplysninger om.

Hvis man har købt aktier, før de nye regler så dagens lys og solgt dem efterfølgende beskattes de efter nogle overgangsregler. De er meget komplicerede. Udgangspunktet er, at man ikke skal betale skat af en gevinst, som var skattefri, før de nye regler så dagens lys.