Aktier/Jyske: Top og bund meget selskabsspecifikke

 

Hvad får man, hvis man tager et rederi, et ejendomsselskab og en børs? Eller hvis man i stedet tager et software-selskab, en kemikalie-koncern og et skandaleramt filmselskab? Svaret er, at det er henholdsvis toppen og bunden af ranglisten over kursudviklingen i danske fondsbørsnoterede aktier i 3. kvartal. Det fremgår af kursinformation fra Bloomberg News.

 

Rederiet D/S Nordens aktie topper med en stigning på 56,3 pct., mens bundskraberen er software-selskabet Rovsing, hvis aktiekurs faldt med 41,04 pct. fra juli til og med september.

 

Ifølge aktiestrateg Per Hansen fra Jyske Bank er det symptomatisk, at de store stigninger og fald bliver afgjort af forhold, der er specifikke for det enkelte selskab.

 

- Nu har jeg ikke talt nærmere efter, men jeg vil skyde på, at for 2/3 af de her selskaber, kan udviklingen forklares med virksomhedsspecifikke forhold, siger Per Hansen og fortsætter:

 

- Det er ikke usædvanligt, når vi kommer uden for gruppen af de større selskaber, at en meget stor del af udviklingen kan forklares med udgangspunkt i det enkelte selskab.

 

Men også strukturelle faktorer spiller ind - især på toplisten. Per Hansen fremhæver, at det er de fortsat stigende tørlast-rater, der har båret Norden frem til sin førsteplads, mens FLSmidths fine kvartal skyldes generel efterspørgelse. Samtidig tæller størrelsen også meget.

 

- Usikkerheden bliver større, jo mindre selskabet er, som tallene også viser. Blandt de større prisfluktuationer (udsving) er de mindre selskaber, både i op- og nedgående retning, særdeles godt repræsenteret, forklarer Per Hansen.

 

Men aktiestrategen betoner også vigtigheden af at sætte kvartalslisten i perspektiv. For eksempel mener han, at Roskilde Bank ser uberettiget dårlig ud, når man blot ser på det seneste kvartal.

 

- Roskilde Bank falder 33 pct. i sidste kvartal, men hvis du har købt en Roskilde Bank-aktie i 1995, så vil jeg tro, at den vil have 45-doblet sin værdi frem til starten af 2006. Så hvis kursen går fra 1 til 45 og så falder 33 pct. ned til kurs 32, så har man stadig tjent meget, siger Per Hansen.

 

En topliste med stigninger fra 28 til 56 pct. på et kvartal kunne give anledning til risiko-præget investering, men det skal man være varsom med, mener aktiestrategen.

 

- Man skal passe på, at man som risikovillig investor ikke kommer til at ende op med et depot bestående af fremragende idéer. Så kan man godt ende med at have 10 selskaber, der havde kæmpepotentiale, dengang man startede, men at potentialet forbliver intakt, hvilket skal forstås sådan, at aktiekurserne forbliver lave, forklarer Per Hansen.

 

Han fremhæver en gammelkendt dyd som diversificering i forhold til både branche, risiko og størrelse, som den rette vej at gå for de investeringslystne.

 

# De 10 bedste aktier i 3. kvartal:

 

Navn Stigning i % Slutkurs

 

---------------------------------------------------

 

Norden: 56,30 558

 

Tower: 52,94 130

 

OMX: 39,45 228

 

Mols-Linien: 38,60 790

 

Neurosearch: 38,08 388

 

Atlantic Petroleum: 35,67 1449

 

Dantherm: 33,81 186

 

Chemometec: 32,53 22

 

Østasiatiske Kompagni: 28,67 390,5

 

FLSmidth: 28,11 556

 

#

 

# De 10 dårligste aktier i 3. kvartal:

 

Navn Fald i % Slutkurs

 

---------------------------------------------------

 

Rovsing: 41,04 7,9

 

Auriga: 38,98 108

 

Europeinvestment: 38,00 1,55

 

Roskilde Bank: 33,20 427,5

 

Dicentia: 31,92 17,7

 

Søndagsavisen: 30,13 54,5

 

Harboe: 30,07 150

 

Mondo: 28,32 4,05

 

SAS: 26,88 92,5

 

Biomar: 26,63 230

 

#

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )