Aktier/Danske: Stigninger i første halvår på op til 30 pct.

Danske Bank venter, at aktierne i indeværende år starter nye stigninger og kan stige op til 30 pct. i første halvår i år. Det fremgår af en aktiemarkedskommentar fra Danske Markets aktiestrateg Morten Kongshaug.

Danske Markets venter, at rammebetingelserne for aktiemarkedet er helt centrale for, at aktiemarkedet vender tilbage til en Bull trend (stigende aktiekurser, red.).

- Vi venter, at frygten for prisdeflation går hånd i hånd med husmarkedsudviklingen, og at dette er én af årets største udfordringer for aktiemarkedet i 2009, skriver Danske Markets, der påpeger, at rammebetingelserne om for det første lav og stabil inflation og rente samt for det andet forbedret kreditformidling holder liv i usikkerheden omkring den fremtidige aktiemarkedsudvikling.

- Når dette er sagt, er det vigtigt at holde sig for øje, at når både global finans- og pengepolitik stormer til undsætning, som tilfældet har været det de seneste måneder, øger det chancen for en aktieoptur radikalt, da det øger chancen for, at de rammebetingelser, vi har lært at kende de seneste 20-25 år, fortsat er gældende. Sikkerhed for at "systemet" således "holder", kan efter vores opfattelse alene løfte globale aktiemarkedet med omkring 30 pct. i løbet af 1. halvår af 2009, konkluderes det.

Der er flere forhold, der peger i retning af, at OECD-virksomhederne vil vende tilbage til en indtjeningstrend, som er blevet skabt over de seneste 20-25 år, når den globale økonomiske og finansielle krise slipper sit tag i virksomhederne.

Frygten for virksomhedernes langsigtede indtjeningspotentiale er helt klart en del af den aktuelle aktiekrise. Krisens styrke kan nemlig ikke forklares alene ud fra recessionen her i 2008-2009. Dystre forventninger til fremtiden er også involveret, hvis vi skal forklare det aktuelle lave niveau for aktiekurserne, konstaterer Danske Markets.

Rammebetingelserne for OECD-virksomhederne har ændret sig de seneste 20-25 år, og det er de nugældende rammebetingelser, som Danske Markets mener fortsat vil være gældende:

- Arbejdskampen er ophørt.

- Lav og stabil inflation og renteudvikling. Højinflation blev endelig nedkæmpet efter to oliekriser, og renterne fulgte hurtigt efter.

- Forbedrede globale handelsforbindelser drevet af forbedret kommunikation og færre handelsrestriktioner.

- Forbedret kreditformidling. Adgangen til kredit er blevet kraftigt forbedret for især husholdningerne.

- Investorer "har råd" til aktier.

Danske Markets venter, at investorerne vender tilbage til aktiemarkedet, som de har gjort historisk, men det er fortsat et udestående spørgsmål, om investorerne vil komme tilbage med samme styrke, som vi har set efter de tilbageslag, vi har oplevet over de seneste 20-25 år.

Udfordringerne for aktier i 2009 er hus- og forbrugerpris-deflation.

Med til at underbygge det positive scenarie er også, at der historisk altid er kommet kursstigninger efter lave forventningsnøgletal.

- Det amerikanske ISM-indeks har siden 2. Verdenskrig kun syv gange været lavere end indeks 36. I december 2008 faldt indekset til indeks 32.4. S&P 500 indekset i gennemsnit har været 29 pct. højere 2 måneder, efter at ISM har været så lav som nu. Med andre ord, skal der ske noget uventet, hvis ikke aktier skal begynde sin sædvanlige optur i løbet af 2009. Kun ændrede rammebetingelser for aktiemarkedet er det eneste, der kan forhindre opturen i at komme i 2009.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )