Aktier som eksperterne tror på i 2013

Det kan være farligt at investere i bankaktier i år. Omvendt kan industriaktier være en god idé. Sådan lyder det fra en række eksperter.

N/A Fold sammen
Læs mere

Det nye år kan blive en god tid for aktierne. Eksperterne spår, at der vil være pæne kursstigninger i vente i 2013, og det kan være startskuddet for nye aktieinvesteringer for de private.

Dansk Aktionærforening håber, at C20-indeksets rekordniveau igen vil få flere private til at investere i aktier.

»Al erfaring viser, at aktier er en god investering, men kun hvis man lægger en langsigtet strategi og holder fast, selv om det i en periode går skidt. Desværre har vi set alt for mange, som gik i panik under finanskrisen og solgte ud på bunden. De er nu gået glip af hele opturen,« siger direktør i Dansk Aktionærforening, Jens Møller Nielsen.

Vi har spurgt tre eksperter om, hvilke aktier som kan være værd at gå efter i år for de private investorer. To af eksperterne advarer mod de finansielle aktier, mens industri- og teknologiaktier omvendt skulle være gode.

1. Hvilke aktier vil være en god investering for de private i år?2. Hvad bliver afgørende?

3. Hvilke aktier skal de private holde sig fra i år?

4. Hvordan kommer det til at gå med danske kontra udenlandske aktier?

Morten Kongshaug,

chefanalytiker i Danske Markets:

1. I det danske aktiemarked er vores ’’top pick’’ DSV, A.P. Møller - Mærsk og Novo Nordisk. På regionsniveau anbefaler vi overvægt af Europa. På sektorplan anbefaler vi blandt andet overvægt af industriaktier.

2. Vi forventer et positivt aktieår drevet af større erhvervsoptimisme og dermed højere vækst i anlægsinvesteringer og privatbeskæftigelse, og stigende amerikanske huspriser der sikrer et stop for gældsnedbringelsen. Desuden er Euro-krisen endnu mere under kontrol, og der er en lille acceleration i den kinesiske økonomi.

3. Vi ser svag performance i Fødevare-industrien efter et rekordår 2012. Det betyder at aktier som for eksempel Chr.Hansen får svært ved at performe. På regionsniveauet undervægter vi amerikanske aktier.

4. Vi anbefaler neutralvægt af Danmark i forhold til udlandet. Vi ser fortsat catch-up potentiale for store danske aktier som A.P. Møller - Mærsk og Danske Bank. Samtidigt vil fortsat succes for Novo Nordisk sikre, at OMXC20 kommer ud af 2013 med performance som udlandet. B

Peter Garnry,

aktiestrateg i Saxo Bank:

1. Hvis den globale økonomi, og specielt Europa, kommer igennem 2013 uden at ramme større lufthuller, kan markeder som Irland, Israel, Spanien, Portugal og Grækenland godt blive vindere i 2013. På sektorniveau er vi mest til sundhed, industri og teknologi. Inden for teknologi ser vi rigtig gode muligheder i Microsoft, Apple og Oracle. I sundhedssektoren er vi positive på Coloplast, Novo Nordisk og Cardinal Health.

2. Generelt for aktier bliver det mest afgørende, om Europa for alvor bliver stabiliseret og kommer tilbage til positiv vækst i andet halvår af 2013. Derudover vil det amerikanske boligmarked være af afgørende betydning for den amerikanske økonomi og dermed også verdensøkonomien.

3. På sektorniveau er vi mest negative på finansielle og forbrugsaktier som bil- og tøjaktier. Dette gælder både danske og udenlandske aktier. Den finansielle sektor befinder sig i en proces, der handler om tilpasning til en ny regulativ virkelighed og den vil fortsætte med at være en negativ faktor for sektoren. Forbrugsaktier vil lide under, at de disponible indkomster stadig vokser meget langsomt i den udviklede del af verden.

4. C20-indekset har en god sandsynlighed for at slå de udenlandske indeks igen i år alene baseret på, at vi anser sundhedsaktier for at have mest værdi i relation til vækstforventningerne, og C20-indekset har en vægt på 50 pct. mod sundhedsaktier. B

Johnny Madsen,

investeringschef hos fondsmæglerselskabet Formue- og Investeringspleje a/s:

1. Vi er af den opfattelse, at man dels skal kigge efter selskaber, som har et godt stabilt cashflow, som er relativt uafhængig af de økonomiske konjunkturer. Dette skyldes, at vi fortsat forventer et relativt beskedent økonomisk opsving i verdensøkonomien i løbet af 2013. Et eksempel på et sådan selskab kunne være Coloplast. Emerging Markets forventer vi vil klare sig bedre end de etablerede aktiemarkeder i 2013.

2. Den største trussel for de finansielle markeder i 2013 er efter vores vurdering en forværring af den europæiske gældskrise samt ikke mindst en stigning i markedsrenterne. Vi er særdeles nervøse for det sidste, da centralbankerne efter vores vurdering har skabt et renteniveau, som er kunstigt lavt.

3. Vi er stadig meget tilbageholdende med finansielle aktier og i særdeleshed bankaktier, da der stadig er store udfordringer forude for den europæiske banksektor.

4. Det danske aktieindeks er meget afhængig af kursudviklingen på Novo Nordisk, så det er næsten som at spå om denne aktie kontra verdensindekset. Som udgangspunkt tror vi, at de danske aktier vil klare sig på niveau med de udviklede landes aktier men under udviklingen på Emerging Markets.