Aktier skal overvægtes endnu mere

Danske Bank har fået et endnu bedre øje til aktier, og anbefaler at de fremover fylder mere i investorernes porteføljer. Lyse økonomiske udsigter og stærk indtjening i virksomhederne betyder, at aktiemarkedet er stedet at være i øjeblikket, vurderer bankens chefstrateg Tine Choi.

Foto: Iris. Fold sammen
Læs mere

Danske Bank har fået et endnu bedre øje til aktier, og anbefaler at de fremover fylder mere i investorernes porteføljer. Lyse økonomiske udsigter og stærk indtjening i virksomhederne betyder, at aktiemarkedet er stedet at være i øjeblikket, vurderer bankens chefstrateg Tine Choi.

Danske Bank har derfor nu en overvægt af aktier på 10 pct. i forhold til den andel af aktier, banken venter at have på lang sigt. Tilsvarende er obligationer undervægtet med 10 pct., oplyser Tine Choi.

Bankens positive syn på aktier er blandt andet et udslag af, at den globale vækst har accelereret siden begyndelsen af 2016 og i første halvår af 2017 nåede op på 3,4 pct. Det er næsten et procentpoint over den vækst, Danske Bank forventer på lang sigt, oplyser Tine Choi.

Væksten er samtidig båret af arbejdsmarkeder i fremgang, et stærkt privatforbrug og virksomheder, der skruer op for investeringerne.

»Kort sagt befinder vi os nu i den fase af opsvinget, hvor væksten endelig ser ud til at være selvbærende og ikke længere er afhængig af kunstigt åndedræt fra centralbankerne. Det er ekstremt positivt og understøtter aktiekurserne, selv om vi forventer, at væksten vil være lidt lavere næste år«, siger Tine Choi.

SPÅR AFKAST PÅ CA. 10 PCT.

Danske Bank estimerer et afkast på globale aktier på 8-12 pct. målt i lokal valuta over de kommende 12 år. Modsat venter banken stadig, at afkastet på obligationer vil være hæmmet af det lave renteniveau og bankens forventning om svagt stigende renter og dermed svagt faldende obligationskurser de kommende 12 måneder.

De lave renter skyldes den massive indsprøjtning af likviditet fra centralbankerne, der siden finanskrisen har skåret så meget i indlånsrenterne, at de nu er negative. Samtidig er der gennemført opkøb af statsobligationer for enorme beløb - ifølge Danske Bank for 15.000 mia. dollar i EU, USA, Japan og England under et.

»Vi har siden finanskrisen været vidner til et kæmpe pengepolitisk eksperiment uden historisk sidestykke, men nu ser vi ud til at høste frugterne af det«, siger Tine Choi.

»Vi ser i øjeblikket, at virksomhederne skruer op for deres investeringer i blandt andet nyt produktionsapparat, og det er en positiv cirkel. Investeringerne skaber flere job, hvilket fører til stigende privatforbrug, så virksomhederne skal producere mere og potentielt investere endnu mere, og dermed er vi inde i et selvbærende økonomisk opsving, som også kan smitte positivt af på aktiemarkedet«, forklarer Tine Choi.