Aktier: Renteudvikling kan afspore næste års aktieoptur

Læs mere
Fold sammen

Der er udsigt til fortsatte aktiekursstigninger i 2018, i hvert fald i den horisont som Spar Nord udtaler sig om - de første 3-6 måneder. Pludselige og kraftige rentestigninger er den største trussel mod det billede, men ventes ikke at ske de første 6 måneder af næste år.

Det vurderer chefstrateg i banken Christian Mose Nielsen over for Ritzau Finans.

- Vi tror ikke på en aktienedtur i det næste halvår. Der ventes hverken pengepolitik eller rente at blive et tema. Ligesom vi heller ikke venter, at virksomhedernes stigende indtjening vil stoppe, siger han.

For så vidt angår aktier anbefaler Spar Nord på den baggrund uændret "svag overvægt" af aktier hos investorerne, mens obligationer skal tildeles "svag undervægt" - begge i forhold til de andele, der er optimale for den enkelte investor på lang sig

LANGSIGTEDE UDFORDRINGER

På længere sigt kan chefstrategen se strukturelle udfordringer for aktiemarkedet, som for eksempel den globale gældssætning kombineret med den lempelige pengepolitik.

På den kortere bane knytter den største usikkerhed sig til rentesiden.

- Normalt er det ikke så galt, når renten stiger, fordi det typisk skyldes vækst i økonomien, men renten er så lav for øjeblikket, at niveauet ikke kan forklares ud fra et traditionelt vækst- og inflationsbillede, siger Christian Mose Nielsen.

Det er derfor han ser, at et muligt stød til de positive aktiemarkeder kan komme fra den kant - ikke nu, men måske senere i 2018.

TIÅRIG RENTE FOR LAV

Den tiårige rente skal ifølge gængs økonomisk teori typisk ligge på forventet inflation plus hvad økonomien ventes at vokse.

Med en trendmæssig vækst i Europa på 1,5 pct. og ECB's mål om en inflation tæt på men under 2 pct. skulle den tiårige rente ligge på 3-3,5 pct. Den tiårige rente i Tyskland er omkring 0,4 pct. onsdag formiddag og i Frankrig omkring 0,7 pct.

- Den lave rente gør, at aktier og virksomhedsobligationer er relativt højt prissat, siger chefstrategen, der dog ikke vil tale om bobler der.

Renteudviklingen har som udgangspunkt betydning for prissætningen af samtlige aktivklasser, der forenklet sagt prissættes ud fra statsrenterne plus en risikopræmie.

- En hurtig og kraftig rentestigning kan afspore aktieopturen, siger han og pointerer, at derfor er renten for øjeblikket den vigtigste enkeltfaktor, der kan påvirke aktiemarkedet.

En kraftig rentestigning kan på det nuværende niveau være på 1 pct.point. over en kort periode, vurderer chefstrategen, der venter, at risikoen for rentestigninger vil blive øget som året går.

- I 2018 skal ECB ud og stoppe sit opkøbsprogram. Banken har allerede guidet på nedtrapningen og måske en afslutning i fjerde kvartal, oplyser Christian Mose Nielsen.

Sammen med eventuelle nye signaler om styringsrenten fremadrettet er dette et skift i de pengepolitiske signaler, som obligationsmarkedet kan reagere kraftigt på.

- Ser vi inflationen komme tilbage hurtigere end ventet, vil det skubbe til både centralbanker og investorernes opfattelse af, hvor renten kommer til at ligge, og så kan vi få pludselige og kraftige renteændringer, vurderer chefstrategen.

Spar Nords hovedscenario er dog, at dette ikke sker, og at uændrede til svagt stigende lange renter vil understøtte en fortsat aktieoptur over de næste 3-6 måneder.

/ritzau/FINANS