Aktier: Fokus på Sydbank

Sydbank har i dag offentliggjort årsregnskab, hvori selskabet kan præsentere deres bedste resultat nogensinde. Men rekordregnskabet har ikke sat ekstra skub i handlen med aktien.

Sydbank er i dag aktuel med sit årsregnskab for 2006, hvilket dog ikke har givet de store udsving i aktien, som i skrivende stund handles 0,17 pct. højere i kurs 292,5. Banken har ellers leveret et rekordregnskab, med et årsresultat før skat, der landede på 2.051 mio. kr. svarende til en stigning på 56 pct. i forhold til året før. Hertil har bankens frasalg af Totalkredit været med til at drive resultatet før skat op over de 2 mia. kr.

Bankens udlån har ligeledes haft fremgang i år 2006 og er således steget med 22 pct. til 65,5 mia. kr. Af regnskabet fremgår det, at banken forventer at den gode bonitet i udlånsporteføljen opretholdes, og der forventes en vækst i koncernens bankudlån på 15 pct. i år 2007, bl.a. understøttet af en større vækst i bankudlån ydet fra Tyskland og Schweiz.

Novo Nordisk tynges ned med et fald på 0,74 pct. til kurs 471,5. Dagen inden selskabet aflægger regnskab, sælger investorerne ud af aktien, da en artikel i Dagbladet Børsen har skabt usikkerhed omkring reaktionerne på selskabets regnskab i morgen. Af artiklen fremgår det, at Novo Nordisk er presset på indtjeningen af en negativ udvikling i valutakurserne - særligt dollaren - samt et sløvt salg i USA af insulinanalogen Levemir, der spås ringe chance for at leve op til selskabets egen målsætning.

Hos Danisco kan man notere sig dagens største stigning i C20 på 1,54 pct. til kurs 462. EU-Kommissionen har anbefalet, at der indføres en nedskæring af årets sukkerproduktion med 12 pct. for at undgå overfyldte sukkerlagre. Hvis anbefalingen bliver en realitet kan det skade Danisco, der herved risikerer at blive tvunget til at skære i produktionen af sukker. Det skriver Bloomberg News.

Novozymes spirrer med 0,3 pct. til kurs 494. Aktien er siden torsdagens offentliggørelse af årsregnskabet for 2006 faldet med ca. 10 pct, da selskabets forventninger til væksten i 2007 skuffede investorerne. Hos Amagerbanken ser man dog flere positive end negative faktorer i regnskabet, bl.a. omsætningsmålet på 10 mia. kr. i 2010 samt den meget store vækst indenfor enzymer til bioethanol, som vil fungere som vækstmotor i de kommende år. Amagerbanken anbefaler derfor den kortsigtede investor at købe aktien på det nuværende niveau. Det skriver Netposten.dk.