Aktier: Blandet juleafslutning på overordnet positiv uge

De amerikanske aktier lukkede juleaftens dag i positivt territorium. Råvare- og energiselskaberne lagde fundamentet for en overordnet set positiv uge lillejuleaftens dag, mens en blandet udvikling blev resultatet af den tynde og afkortede handelsdag.

Foto: LUCAS JACKSON

S&P 500-indekset sluttede onsdag med en stigning på 1,2 pct., mens indekset torsdag, juleaftens dag, sluttede med et fald på knap 0,2 pct. i 2060,99.

De tunge aktier i Dow Jones øgede 1,1 pct. onsdag for blot at falde 0,3 pct. torsdag til slutresultatet 17.552,17, mens teknologi- og biotekaktierne i Nasdaq-indekset øgede 0,9 pct. onsdag og lagde ekstra 0,1 pct. oveni torsdag, hvor indekset lukkede i 5048,49.

Dermed endte juleugen med et plus i S&P på 2,8 pct., mens Dow Jones-aktierne steg 2,5 pct. og Nasdaq-papirerne øgede værdien med 2,6 pct.

Ugen var præget af prisstigninger på råolie efter ophævelsen af det 40 år gamle amerikanske eksportforbud.

Samtidig viste friske nøgletal, at privatforbruget løftede økonomien i sidste kvartal og øgede den optimisme, der allerede har fundet grobund i markedet om, at væksten kan accelerere, selv om den amerikanske centralbank hæver renterne.

Og lillejuleaften cementeredes privatforbrugets udvikling med en ventet stigning på 0,3 pct. i november. Samtidig steg den personlige indkomst 0,3 pct., hvor der var ventet en stigning på 0,2 pct. ifølge Bloombergs estimat.

- Vi har set stigninger i olieprisen, så investorerne er måske lidt mere interesserede i at sætte pengene ud at arbejde på det her niveau. Federal Reserves renteforhøjelse har understreget, at tingene bedres og at økonomien kan understøtte en renteforhøjelse. Vi har forbedrede beskæftigelsesdata og et økonomisk opsving, siger seniorinvesteringsanalytiker Mariann Montagne fra Gradient Investments Group til Bloomberg News.

De amerikanske olielagre faldt uventet i uge 51, ifølge data fra de amerikanske myndigheder, der viste et minus på 5,8 mio. tønder mod en ventet stigning på 1,4 mio. tønder. Det gav solid opbakning til oliesværvægtere som Exxon Mobil og Chevron i ugens løb på knap 4 pct., inden en gevinsthjemtagning satte ind.

Alle ti segmenter i S&P steg i ugens løb med råvareproducenterne i spids med et plus på 4,3 pct. i takt med, at metaller fra kobber til guld krøb højere.

Også finanssektoren havde en god juleuge med stigninger i segmentet på 3 pct., og selv industri-sektoren havde medvind efter fire uger med udbredte krisetegn.

Og investorernes tillid er klart ved at stige. Ses der på Chicago Board Options Exchange Volatilitet Index - "frygtindekset", der måler investorernes tillid eller mangel på samme - faldt 23 pct., hvilket er det største drop siden juli.

Tilbage er der inden nytår blot den amerikanske forbrugertillid samt lidt mere sekundære data som igangværende bolighandler nytilmeldte ledige og ISM Industri at tage stillig til.

De amerikanske aktiefutures ligger ved firetiden mandag morgen med marginale udsving.