Aktiemarkedet skal ses over en lang tidshorisont

Aktieskole. Selv om alle investorer tilsyneladende mistede penge i 2008, var det ikke ligegyldigt, hvilke aktier man havde placeret sine penge i.

Læs mere
Fold sammen
I 2008 mistede investorerne massive milliardbeløb på faldende aktiekurser.

Tilsyneladende rammes alle aktier af nedturen, så det virker ligegyldigt, om man har investeret i den ene eller den anden aktie. Men sådan er det ikke, hvis vi ser på aktiemarkedet over en lidt længere tidshorisont.

For eksempel kan man generelt regne med, at selskaber inden for sundheds- og medicinalsektoren vil være mindre udsatte for konjunktursvingninger end selskaber inden for byggebranchen. Årsagen er, at behovet for medicin, gazebind, iltmasker og så videre ikke følger konjunktursvingningerne i samme grad som behovet for mursten, isoleringsmateriale og vandhaner.

Denne forskel afspejler sig i aktiekurserne, som følger de bagvedliggende selskabers indtjening. Så når en højkonjunktur skaber et byggeboom, så drives efterspørgslen på eksempelvis isoleringsmateriale i vejret. Og det samme gør aktiekursen på Rockwool, som producerer isolering. Og omvendt, når konjunkturerne vender.

I modsatte boldgade finder vi et selskab som H. Lundbeck, som producerer medicin. Behovet for lykkepiller vil næppe være større under højkonjunktur end under lavkonjunktur, og derfor er selskabets indtjening ikke bundet til en overordnet konjunkturudvikling. Det betyder, at kursfaldet i H. Lundbeck vil være langt mindre under et skifte fra høj- til lavkonjunktur end kursfaldet i Rockwool.

En vigtig forskel

Det er vigtigt at forstå denne forskel mellem forskellige aktier og ikke blot betragte en aktie som noget generelt, der blot har forskellige navne. Når man køber en aktie, så køber man en ejerandel af et selskab, og dermed følger ens gevinst eller tab udviklingen i det pågældende selskab.

For at give en bedre forståelse af, hvad man egentlig har at vælge mellem på Københavns Fondsbørs vil vi de kommende uger lave en kort gennemgang af de 20 aktier, som tilsammen kaldes for »C20-aktierne«. Det er de 20 aktier på Københavns Fondsbørs, som handles mest, og tilsammen står for cirka 80 procent af omsætningen på børsen.

Som privat investor behøver man ikke bevæge sig uden for C20-indekset, hvis man ønsker at placere sin kapital i aktier.

Som vi vil se af den følgende gennemgang, tilbyder C20-aktierne en bred vifte af selskaber og brancher, så man kan godt opnå en tilfredsstillende risikospredning ved blot at vælge aktier fra C20-indekset.