Aktieinfo: Prisen på DONG-aktier er meget høj

DONG Energy er klar til børsnotering, og selskabets udbudspris per aktie ligger i intervallet 200-255 kr. Den pris er "meget høj", skriver Lau Svenssen, aktieanalytiker hos Aktieinfo, i en analyse af selskabet.

Foto: Henning Bagger

DONGs indtjening har været påvirket af store udsving og nedskrivninger, og det er svært at sætte en pris på selskabet, vurderer analytikeren.

- Børsintroduktionen må ses som anden del af det forløb, som fandt sted i 2013 omkring DONG, hvor den danske stat lod sig male op i et hjørne. Dermed bringes denne affære nu op igen. Da den - i 2012/13 påståede så påtrængende kapitaludvidelse - omsider fandt sted i februar 2014, var tegningskursen 107,25, lyder det fra Lau Svenssen, der fortsætter:

- Nu søges aktier i DONG solgt til 200-255 kr. Selv om danskernes hukommelse er kort, og overbærenheden for folkestyrets dysfunktion er indgroet, så vil DONG-aktien formentlig blive mødt med skepsis hos investorerne herhjemme.

FAIR PRIS PÅ 126 KR.

Af analysen fremgår det, at DONG-ledelsens generelle mål for afkastningsgraden i 2020 er sat til 12 pct., efter at man opnåede et afkast på 10 pct. sidste år.

- Efter skat vil det svare til et måltal på 9,5 pct. Hvis investor kræver et afkast på 7 pct., kan aktien dermed principielt bære et kurs/indre værdi forhold på 1,4 (9,5/7). Da indre værdi kun er 90, bliver den kalkulerede teoretiske fair value pris cirka 126, skriver Lau Svenssen.

- Udbuddet finder sted i intervallet 200-255 kr. uden nogen begrundelse for prisen. Da der ikke i prospektet for aktiesalget forefindes informationer eller beregninger, som kan tilsige en så høj markedspris, mener jeg, at aktien ikke kan anses for fair, men for højt prissat, konkluderer aktieanalytikeren.

DONG Energy ventes at have første handelsdag på børsen den 9. juni. Ifølge prospektet, som udarbejdes før børsnoteringen, vil DONG sælge 17,4 pct. af aktierne til investorer.