Aktiehandel klares hjemme i sofaen

Mere end nogensinde før har danskerne taget online aktiehandel til sig, og det har sendt online-børsmæglernes markedsandele på himmelflugt.

Foto: Chris Hondros, AFP. Danskerne investerer i stigende grad via nettet.
Læs mere
Fold sammen
Flere og flere private køber og sælger selv aktier på nettet. I juli nåede de største online-børsmægleres markedsandel i antal af handler 14 procent. Sammenlignet med samme tidspunkt sidste år er det en stigning på 45 procent, viser tal fra NASDAQ OMX. Ikke overraskende vækker tallene glæde hos online-mægleren E-trade Bank:

”Vi ser en løbende tilgang af nye kunder, som består af private, der selv ønsker at tage vare på eksempelvis deres pensionsopsparing. Den udvikling kommer til at fortsætte i de kommende år. Det er i hvert fald scenariet i vores nabolande, som er lidt længere fremme, end vi er i Danmark,” siger online-mæglerens administrerende direktør Jens Høyer.

I Norge og Sverige er online børsmæglernes markedsandel i dag mellem 20 og 25 procent.

Internettet har revolutioneret aktiehandel
Før internettets fremkomst var det at handle med aktier som privat en ganske omstændelig proces. Man var bogstaveligt talt nødt til at have en mand på gulvet på Københavns Fondsbørs. Men nu hvor nettet gør det muligt selv at følge med i udviklinger i kurser og i meddelelser fra de børsnoterede selskaber, er flere danskere kommet til tasterne. Og endnu flere er på vej, spår E-trade:

”Monopolet på information om investeringsobjekter og på at handle med værdipapirer er faldet bort med internettet. Ligesom det sker med andre kommercielle ydelser, vinder aktiehandel på nettet frem på bekostning af de traditionelle salgskanaler, og det er en udvikling, som vil fortsætte ufortrødent. Det er vanskeligt præcist at sige, hvor stort potentialet er, men omfordelingen af markedsandele er langt fra slut,” siger Jens Høyer.

Mest danske aktier
Også hos Nordea er antallet af online-handler med danske aktier steget med hele 57 procent siden årsskiftet, og udgør nu godt 87 procent af alle bankens online-handler. Til sammenligning er handlen med udenlandske aktier steget med 28 procent.

”Baggrunden er formentlig, at udsvingene har været enormt store. Det giver de mere kortsigtede investorer flere muligheder for at lave store gevinster. Men vi har samtidig oplevet en generelt stigende interesse for investering de seneste år i takt med, at flere danskere får pensionsopsparinger, som de i en vis udstrækning selv kan administrere,” siger Henrik Drusebjerg, seniorstrateg i Nordea.

Når stigningen i online-handlen er mest markant hos de danske aktier, skyldes det efter hans vurdering, at danskerne holder sig til det, de føler, at de kender bedst.

”At mange danske selskaber agerer på et globalt marked, er ikke et argument for at satse så markant på danske aktier, og derved tro at man opnår en global eksponering. Selskaberne er danske og vil af udenlandske investorer blive opfattet som og prissat efter, at de er noteret på et lille lokalt marked,” vurderer Henrik Drusebjerg og fortsætter:

”Satser du for entydigt på danske aktier, kan du muligvis få et højt afkast, men du vil opnå det ved at løbe en højere risiko, end du behøver. På lang sigt betaler det sig bedst at sprede risikoen,” siger han.

Den samlede aktiehandel lider dog stadig af, at vi er inde i en lavkonjunktur.Værdipapircentralen, der registrerer alle handler på den Danske Fondsbørs, meldte i juli om et fald på 16 procent i omsætningen af aktier - til 207.699 millioner kroner.