Aktieekspert: Brøndbys pengetank kan løbe tør i år

Den børsnoterede fodboldklub Brøndbyernes IF er igen på vej mod en situation, hvor pengekassen ser ud til at slippe op, viser det seneste årsregnskab.

Foto: Jens Astrup. Cheftræner i Brøndby IF, Thomas Frank, ankommer til møde i fodboldklubben mandag aften d. 9. marts 2015.
Læs mere
Fold sammen

Ledelsen har ellers tidligere udmeldt, at det var forventningen at opnå økonomisk balance på driften i 2017. Men det synes stadig mere urealistisk, hvis man sammenholder drænet af likviditet sidste år med den tilbageværende pengekasse.

Samlet var det negative cash flow fra driften sidste år 35 mio. kr., hvortil kom nettoinvesteringer (antageligt især i nye spillere) på 30 mio. kr. Sammen med renteudgifter på 5 mio. kr. betød det, at selskabets likviditetsberedskab dykkede fra 105 mio. kr. ved årets start til 37 mio. kr. ved årets afslutning, eller knap 60 mio. kr. Hvis drænet af likviditet fortsætter i samme tempo som sidste år, betyder det, at pengekassen løber tom i løbet af sommerferien.

Det er dog ikke det, ledelsen lægger op til i den udmeldte forventning: Den forventer et samlet årsminus på driften efter finans (men før køb og salg af spillere) på minus 19-25 mio. kr. Hvis det holder stik med de gennemsnitlige afskrivninger på ca. 6 mio. kr. årligt, betyder det et likviditetsdræn på ca. 20 mio. kr. fra driften.

Ledelsens forventning virker dog også meget optimistisk, idet driften skal forbedres med 15-20 mio. kr. I 2014 blev personaleomkostningerne, antageligt spillerlønninger, ellers øget ganske markant. De samlede omkostninger steg 18 mio. kr., mens indtægterne steg 11 mio. kr.

Ledelsen må altså forvente markant øgede indtægter i år fra tilskuerindtægter, TV-aftale, sponsorer eller merchandise. Ledelsen oplyser, at den forventer nettoindtægter på spillersalg på 15 mio. kr., hvilket ifølge fodboldkyndige kan blive vanskeligt. Det forklares ikke mere specifikt, hvordan driften forventes forbedret. Endvidere forventer ledelsen en placering i mindst top 4 i superligaen, mod den aktuelle placering på en femteplads.

Meget skal altså flaske sig for ledelsen for at leve op til de udmeldte forventninger, og selvom det sker, vil den frie likviditet i løbet af året blive stadig mere spinkel. Hen mod årets slutning vil der kun være 10-15 mio. kr. tilbage i kassen, hvilket meget vel kan udløse en ny debat om Brøndbys økonomiske overlevelsesmuligheder. Hertil kommer at underskud også næste år meget vel kan bringe pengekassen i bund.

Vi forventer ikke at det bliver relevant på ny at drøfte en mulig konkurs, da klubben har rigmanden Jan Bech i baghånden. Han kan komme med lån eller ny kapital til klubben. Men vi vurderer, at aktiekursen endnu ikke har taget højde for et scenarie, hvor Brøndby sandsynligvis skal overveje at styrke kapitalgrundlaget på den ene eller anden måde. Med den aktuelle kurs på ca. 1,8 kr. er selskabs børsværdi 190 mio. kr.

Vi ser risiko for en halvering af aktiekursen med en sivende aktiekurs hen over det kommende år, blandt andet på grund af risiko for en senere kapitaludvidelse til en favørkurs omkring ca. 1 kr. Kun en markant forbedring af driften efter 1. og 2. kvartal 2015 kan ændre på dette scenarie. Dette kan blive en realitet, hvis Brøndbys fodboldhold præsterer betydeligt bedre sportslige resultater på fodboldbanen, da det vil kunne løfte både TV-indtægter og tilskuerindtægter.

Netop dette afspejler svagheden ved selskabets forretningsmodel, der alene er knyttet op på evne til at placere sig øverst i tabellen og udvikle spillere, som senere kan sælges. Det er meget muligt at denne forretningsmodel kan blive en succes, men det tager sandsynligvis mere tid, end ledelsen fra start har forventet. Derfor ser vi sandsynligheden for en kapitaludvidelse som markant større, end at selskabet begynder at lave plus på bundlinjen.

Sker det ikke, vil den sparsomme likviditet hurtigt slippe op. I det scenarie er en investering i Brøndby-aktien ikke attraktiv.

Køb Aktieugebrevet her