Aktiebarometeret viser tordenvejr

Økonomisk Ugebrev har for en måned siden genoplivet Aktiebarometeret, der tager pulsen på markedsstemningen baseret på ti indikatorer, som på hver sin måde afspejler den underliggende risiko på aktiemarkedet. I starten af februar skiftede vejret fra solskin til let diset, og senest er der optræk til voldsomt tordenvejr.

Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: ALBA VIGARAY

Økonomisk Ugebrevs Aktiebarometer er over de seneste uger skiftet fra let diset til et voldsomt tordenvejr de seneste dage. Barometerstanden har ændret sig dramatisk til en samlet score på minus 1,1 – i det samlede udfaldsrum mellem minus to og plus to, med en neutral nulværdi. I den aktuelle opdatering er barometerstanden altså tordenvejr, men endnu ikke stormvejr, hvor himmel og jord går i ét.

Men det tekniske billede er ikke langt fra at udvikle sig til noget, der hurtigt kan blive til en selvforstærkende nedtur på aktiemarkedet, på grund af stigende nervøsitet og usikkerhed om, hvad der ligger forude.

Der er masser af gode grunde til at aktiemarkedet skal langt ned herfra, blandt andet historisk høje værdiansættelser på amerikanske aktier, centralbankernes afvikling af pengepolitiske stimulanser, vigende vækstmomentum i både Europa og USA, optræk til en voldsom handelskrig mellem USA og Kina, og generel øget finansiel usikkerhed.

Historisk har en af de bedste ledende indikatorer været netop aktiemarkedet, og det bør ikke ignoreres, at både det amerikanske og europæiske aktiemarked nu er i en klar langsigtet nedtrend målt på den tekniske indikator MACD. Det toneangivende tyske aktiemarked har også udsendt et stærkt negativt signal med et såkaldt Death Cross.

Værre er det imidlertid, at en stribe risikoindikatorer også begynder at vise negative tendenser. Det drejer sig blandt andet om de professionelle investorers risikovurdering af både europæiske og amerikanske erhvervsobligationer, blandt andet afspejlet i iTraxx Crossover.

Med den seneste uges begivenheder synes en masse nye negativer at komme op til overfladen. Udsigt til mindst fire rentestramninger fra den amerikanske centralbank, samtidig med at økonomien taber momentum, udsigt til gengældelse fra Kina omkring importtold, og EU skatter på de amerikanske IT giganter har samlet set udløst et kraftigt salgssignal.

I sidste ende er aktiemarkedet måske også ved at fortælle os en ny historie om, at der ligger en recession forude, eller i hvert fald, at vi nu har rundet toppen i denne cyklus. En stigende andel af de professionelle investorer ser et negativt scenarie forude.

Nedenfor gennemgår vi kort nogle af de ti signaler, og hvad de viser.

1) Sektorrotation: Vi aflæser sektorrotation i de amerikanske aktier for de seneste 15 dage og seneste 30 dage. Relativ bedre performance i cykliske sektorer som teknologi og industri indikerer positive vinde for aktiemarkedet. Modsat negativt er det med relativ outperformance i defensive sektorer, som forsyning, farma og stabile forbrugsvarer.

2) Risikovægt aktier/obligationer: Det såkaldte Confidence index siger noget om investors risikovillighed på aktiemarkedet. Konkret måles investors villighed til at betale mere for aktier i forhold til obligationer. Historisk er dette indeks toppet kort tid før større negative korrektioner på aktiemarkedet. Aktuelt er Confidence Indeks kraftigt faldende.

3) Aktiekrak indeks (skew): Konkret måler dette indeks omfanget af amerikanske aktie put optioner out-of-money. Øges dette indeks afspejler det, at investorer i stigende omfang tegner forsikringer med optioner mod store aktienedture. Dette indeks står aktuelt på moderate advarselsblink.

4) High Yield Credit Risk: Dette indeks måler investors risikovillighed omkring investering i usikre junk bonds, altså erhvervsobligationer, i forhold til sikre statsobligationer. Risikovilligheden kommer til udtryk ved rentespændet mellem de usikre erhvervsobligationer og statsobligationer. Kursspændet har over de seneste måneder været stigende, hvilket afspejler en vigende risikovillighed.   

5) Itraxx Crossover: Dette indeks består af en kurv af forsikringspræmier mod konkurs i store europæiske erhvervsvirksomheder, som har udstedt erhvervsobligationer. Ved stigende konkursrisiko, eksempelvis på grund af pres på erhvervslivets indtjening eller svagere makroøkonomi, stiger forsikringspræmien mod konkurstab.

 

MODTAG 2 GRATIS UDGAVER AF ØKONOMISK UGEBREV BIOTECH & PHARMA