Afmatning forsinker afkastet på Schouws store investeringer

Stilstand præger konglomeratet Schouw & Co. Fiskefoderkoncernen BioMar er under pres på det vigtige norske marked, og udvidelsen inden for elektronikmontage i GPV vækker bekymring.

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, Schouw og Co. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Hasse

Investeringskonglomeratet Schouw & Co. har sat tempoet op på sine investeringer i de seneste år. Det er foregået både ude i de enkelte datterselskaber og ved tilføjelse af to nye firmaer, GPV og Borg Automotive. Der er også her tale om underleverandører med business-to-business-salg. Profilen er dog anderledes end de fire daværende, idet der er tale om langt større indsats af arbejdskraft og dermed følsomhed over for lønudvikling og effektivitet. Det stiller krav til stram styring for at kunne klare konkurrencepresset.

De to firmaer repræsenterer nu 57 pct. af Schouws medarbejderstab. Normalt har ledelsen ude i de enkelte virksomheder godt greb om driften. I kraft af produktsortimentet har de konkurrenceevne til at ekspandere i stadigt flere lande. Udvidelsen med de to komplekse forretningsområder kan derimod blive en krævende opgave for selve koncernledelsen. Det er vores største bekymring.

Specialiserede datterselskaber

Schouw er et ægte konglomerat, hvor de seks datterkoncerner fungerer hver for sig. BioMar har en førende position inden for foder til fiskeopdræt. Det er en ung branche med høj vækst og fantastisk potentiale. I stadigt flere lande etableres havbrug, og det omfatter andre arter end laks. Man fremstiller eksempelvis foder beregnet til rejer. Goodwill-værdien af BioMar må være meget stor.

Plast- og fibermateriale er nichemarkeder med svingende succes. I øjeblikket oplever Fibertex Personal Care skærpet konkurrence på membranmateriale til bleer og lignende. Det er indtrådt just, som store udvidelser af kapaciteten var gennemført for at klare stigende efterspørgsel. Aktiviteten i Fibertex Nonwovens med nålefilt har stort salg til bilindustrien (benyttes i bagagerum med videre), men indtil videre er man ikke blevet ramt af nedkølingen her.

HydraSpecma klarer sig fortsat godt og udvider aktiviteten. Selskabet er en guldfugl, som man selv har bygget op og udvidet kraftigt ved organisk vækst til flere lande, hvortil kom et opkøb i Sverige af selskabet Specma. Selskabets potentiale ser ud til at være stort.

Borg Automotive lever af at renovere brugte bildele (el-system, pumper, styretøj, bremser med videre). Produktsortiment sælges til dels under egne navne, og kvalitet er vigtigt. Produktionen udføres i Polen og England, der begge har en uafhængig valuta. Brexit omtales desuden som en mulig trussel.

GPV blev købt på gunstige vilkår, efter at en genopretning var blevet gennemført. Selskabet udfører samlearbejde (Electronic Manufacturing Services) som underleverandør. I 2018 udvidede man ved køb af selskabet CCS, Schweiz, der var af samme størrelse som GPV, og der er nu fabrikker i ni lande. Indsatsen er rettet mod krævende tekniske opgaver med moderat omfang i styktal, og man holder sig væk fra massemarkedet. Kapitalmæssigt udgør GPV heldigvis ikke en stor satsning. Vi kan ikke se fremtiden her.

Fokus på afkast og risiko

Allerede sidste år mærkedes pres på indtjeningen, hvor man blev klemt af højere udgifter til indkøb, som ikke kunne væltes over på salgspriserne. BioMar mistede også vigtige ordrer i Norge, hvor man ikke ville gå langt nok ned i pris. Efterfølgende prøver man at vinde det tabte tilbage. Laksesektoren klarer sig generelt godt trods afbræk med udbrud af smitsomme sygdomme. Indtjeningen i BioMar forbedres, men det sker uden for Norge. Denne del hænger stadig i bremsen.

HydraSpecma er den eneste virksomhed med reel fremgang i indtjeningen. GPVs tal stiger, men det skyldes opkøbet af det store selskab CCS. Borg Automotive må melde om et dyk i indtjeningen, mens de to Fibertex-selskaber samlet set holder niveauet.

Planen var, at nu skulle afkastet komme fra de store investeringer og opkøb. I stedet står man i stampe, og det er en skuffelse. Konjunkturafmatning kan man ikke vige uden om, men uanset det må der gøres mest muligt for at stramme op og udnytte markederne. Pauser til nye satsninger må påregnes, og de brohoveder, som BioMar har etableret for at slå hul på nye markeder inden for fiskeopdræt, skal få sat skub i sagerne og ikke sidde passivt afventende.

Med modvind i indtjeningen bliver det nemlig nødvendigt at holde mere øje med risikoforholdene.

Aktien

Indeværende år er desværre op ad bakke for selskabet. Den indre styrke og stabilitet er god, så et mindre afbræk giver næppe alvorlige knubs. Afkastpotentialet fra de store investeringer udgør en upside-chance, som kan folde sig ud, når der atter kommer gang i økonomien. Hovedsagen er, at GPV ikke kører af sporet. Det vil være et chok og blive dyrt, hvis man pludselig bliver ramt fra den vinkel.

Langsigtet repræsenterer Schouw ellers en fornuftig placeringsmulighed med et P/E-tal på 14 (480/35). Egenkapitalværdien pr. aktie (indre værdi) er på 369, og forrentningen af denne egenkapital kan skønnes til 9 pct. Udbytteafkastet (13/480) er 2,7 pct. Langsigtet køb må være konklusionen.