Årets tredje regnskabssæson kan lægge de danske aktier under pres

Regnskaber for 3. kvartal kan ødelægge glansbilledet: På tirsdag starter Tryg Forsikring regnskabssæsonen for 3. kvartal. Det kan risikere at blive en game changer for det europæiske aktiemarked, som den seneste måned er kørt stærkt frem, men hvor analytikernes forventninger til Q3 resultaterne faktisk er ret afdæmpede, især for danske selskaber. Tryg kan være første lakmusprøve på, hvad der kan være på vej. Ifølge analysefirmaet Thomson Reuters lyder analytikernes forventning på 2,34 krone pr. aktie (EPS) i forhold til et overskud på 2,63 kr. i samme kvartal sidste år. Altså svarende til et fald på elleve procent.

Billedet kan vise sig at være en generel tendens for de danske aktier for de kommende kvartalsregnskaber. Ifølge Thomson Reuters venter analytikerne for de danske C20 selskaber et gennemsnitligt overskudsfald på knap tre procent i forhold til samme kvartal sidste år. I forhold til 15 andre europæiske lande er det den fjerderingeste performance i 3. kvartal. Og det afspejler altså ikke den store tiltro til de kommende kvartalsregnskaber for de store danske C20 selskaber.

Holder forudsigelserne stik, er det vores vurdering, at C20 aktierne over en bred kam vil komme under pres. Modsat vil positive overraskelser naturligvis give grundlag for solide stigninger. Vi vil som sædvanlig løbende følge selskabernes rapporterede resultater, startende med Tryg på tirsdag.

Det store billede trækker stadig mod en nedtur hen mod årsskiftet: Markedets positive reaktioner på de seneste rigtig gode økonomiske nøgletal, fra både Europa og USA, er blevet belønnet med nye kursstigninger.

Vi ser fortsat den positive stemning på aktiemarkederne som ubegrundet eufori, der svarer til slutningen på en stor og langvarig fest. Men hvor det hele holdes oppe af kunstigt åndedræt og en selvforstærkende massepsykose. Realiteten er, at de gode nøgletal i USA og Europa nærmest tvinger centralbankerne til at stramme pengepolitikken. Og det er lige netop det, aktiemarkederne frygter allermest lige nu.

Det kan godt være, at markedets optimisme med fokus på bedre nøgletal holder et stykke tid endnu. Men eksempelvis de amerikanske obligationsrenter er nu begyndt at kravle insisterende opad, og det vil også smitte af på europæiske og danske obligationsrenter. Fortsætter obligationsrenten fortsat opad, vil det være gift for aktiemarkedet.
Hertil kommer ny nervøsitet om, hvad Nordkorea egentlig har gang i, ifølge de seneste rapporter.

Japp & Langers Portefølje i AktieUgebrevet nåede i denne uge knap 26 pct. i 2017: Vores nye modelportefølje fortsætter med at outperforme markedet. Siden skæringsdatoen den 9. september, hvor vi slog de to tidligere porteføljer sammen, har vi haft et afkast på 4,1pct. mod et afkast i C20 indeks på 0,9 pct.

Vi er ellers ved at skrue ned for den samlede aktierisiko, og vi har på det seneste afhændet tre poster, så vi nu er 15 pct. i likvider og 85 pct. i danske aktier. Vi forventer, at vi den kommende tid vil skrue yderligere ned for den samlede risiko.

Kun to af de 17 poster med danske aktier ligger nu i minus, og kun en af dem i et lidt større minus, nemlig Vestjysk Bank, som vi indkøbte for nylig efter emissionen.

Vestjysk Bank svageste kort i porteføljen: Vi købte for nylig Vestjysk Bank til kurs 3,28, da vi vurderer, at der er grundlag for en bedre værdiansættelse end andre banker, ud fra traditionelle nøgletal. Faktum er, at bankaktien fortsat er relativt dyr baseret på traditionelle nøgletal for kurs/indre værdi, altså bogført egenkapital i forhold til børsværdi. Ved den nuværende kurs lige under tre kroner er k/I en faktor 1,2. Af tre grunde ser vi mulighed for en højere pris de kommende måneder:

For det første er der aktuelt et massivt salgspres fra de kortsigtede investorer, der troede, de kunne lave en hurtig gevinst. Fredag pressede Goldman Sachs kursen fem procent ned, med et nettosalg på 2,5 mio. kr. på en enkelt dag. Der var kun få andre mindre nettosælgere i aktien.

For det andet forventer vi, at banken de kommende år vil kunne tilbageføre nogle af de tidligere hensættelser på tre mia. kr, der ligger som en skjult reserve. Blandt andet markant bedre salgspriser for mælkebønderne bør kunne styrke bankens svage udlånsportefølje mod landbrug. 

For det tredje har banken grundlæggende en meget høj lønsomhed, hvis man ser bort fra de løbende udlånstab. Med stabiliseringen af dansk økonomi, forventer vi at kvaliteten gradvist vil kunne forbedres. Helt kortsigtet kan aktien selvfølgelig blive presset yderligere. 

MODTAG 3 UDGIVELSER AF ØKONOMISK UGEBREV FORMUE GRATIS!