2013 kan blive et år til glemmebogen

Svag økonomi og skrappe hensættelser betyder, at udsigterne for bedre indtjening i bankerne er begrænsede i 2013, vurderer AktieUgebrevet.

Den svage danske økonomi kan gøre 2013 til et særdeles svært år for bankerne, vurderer AktieUgebrevet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mikkel Møller Jørgensen

Dansk økonomi har vaklet på randen af recession gennem det meste af 2012. Seneste opdaterede BNP-tal viser, at den samlede vækst var negativ med en halv procent de første tre kvartaler af 2012 i forhold til samme periode 2011. At tredje kvartal 2012 endte med en BNP-vækst på plus 0,3 procent, skyldes alene solid vækst i anskaffelse af køretøjer, lagerforøgelse i erhvervslivet og investering i maskiner.

Her ved indgangen til det nye år står dansk økonomi med langt større udfordringer end for et år siden. Vi anser 2013-udsigterne skitseret i regeringens seneste Økonomisk Redegørelse som rent skønmaleri. Meget tyder på, at 2013 bliver et år, vi helst vil overstå hurtigst muligt. Altså med mindre der kommer et nyt internationalt opsving, der kan trække dansk økonomi med op. Det ligger dog ikke lige i kortene. Derfor ser vi udsigterne for 2013 sådan:

Privatforbrug svagt op: Danskernes privatforbrug udviklede sig i 3. kvartal 2012 noget nær katastrofalt med et fald på 0,4 procent i forhold til kvartalet før, efter stort set stilstand i årets første to kvartaler.

Dankortomsætningen lå i december kun 2 procent højere end samme periode sidste år. Med den øgede markedsandel til Dankortet ville en vækst på 4-5 procent svare til nulvækst i december. Med andre ord var julesalget ekstremt ringe, og det kommer efter fald i danskernes forbrugertillid i december ifølge Danmarks Statistik.

I bedste fald vil skattelettelserne fra 1. januar 2013 derfor efter vores vurdering skabe grundlag for et fladt eller meget svagt forbrugsopsving i 2013. Men slet ikke nok til at trække dansk økonomi frem.

Ejerboligpriser holder nogenlunde stand: Fortsat vigende optimisme hos danskerne vil også i 2013 gøre dem tilbageholdende med at købe ny ejerbolig, og der er heller ikke udsigt til, at bankerne vil lempe finansieringsvilkår for boligkøbere. Selv om de effektive lånerenter har været rekordlave i den sidste del af 2012, har det ikke udløst et opsving i ejerboligpriserne og heller ikke i handelsaktiviteten. I 3. kvartal 2012 faldt ejerboligpriserne på landsplan med 0,1 procent i forhold til det foregående kvartal.

Men prisudviklingen var meget uensartet geografisk. Størst prisfald var der på Sjælland (eksklusive Hovedstaden) og Nordjylland, mens der var prisstigninger i Syddanmark og Midtjylland. Umiddelbart er der ikke udsigt til stigende renter, hvilket vil holde hånden under ejerboligpriserne. Stiger lånerenterne, uden at den økonomiske vækst øges, vil der komme yderligere pres på ejerboligpriserne.

Erhvervslivets investeringer svagt vigende: At de store danske erhvervsvirksomheder nu bremser deres erhvervsinvesteringer kraftigt op, fremgår af de seneste aflagte regnskaber for tredje kvartal 2012. I de første tre kvartaler af 2012 steg investeringerne i maskiner og transportmidler med 11 procent, men hele væksten lå i årets første kvartal.

Bag den positive udvikling for året som helhed ligger det forhold, at investeringerne i maskiner og inventar de seneste tre kvartaler er faldet fra 21,0 mia. kr. i første kvartal, til 20,9 mia. kr. i andet kvartal og 20,8 mia. kr. i 3. kvartal – i faste priser. Så længe der ikke er udsigt til et europæisk opsving, er der ingen grund til at forvente, at virksomhederne træder på speederen.

Banker fortsætter med at slanke balancer: Med de svage internationale konjunkturer, skærpede kapitalkrav og fortsat usikkerhed om dansk økonomi, er der ingen tvivl om, at bankerne fortsat vil slanke balancer. Det vil fortsat være ekstremt vanskeligt at låne penge i banken, både for private og virksomheder, med mindre man er ultrasolid, så der stort set ikke er nogen risiko for banken.

Manglende adgang til drifts- og investeringskapital til erhvervslivets underskov forstærker nedturen blandt SMV-virksomheder, som er afhængige af hjemmemarkedet, og de mange offentlige sporadiske støtteordninger vil fortsat ikke betyde noget afgørende for at afhjælpe det handicappede private lånemarked.

Fortsat mange konkurser og en voksende gruppe zombievirksomheder: Især hjemmemarkedsorienterede erhverv bliver fortsat ramt af den svage danske økonomi, hvilket tydeligt kan ses i konkursstatistikken. Seneste data fra Danmarks Statistik viser, at der i november var flere konkurser inden for byggeri & anlæg, handel og transport, samt erhvervsservice. Altså typisk hjemmemarkedsorienterede erhverv.

For erhvervslivets brede SMV-segment har opbremsningen i europæisk økonomi også vanskeliggjort tingene, og der er ingen tvivl om, at gruppen af zombievirksomheder, der med nød og næppe skraber sg igennem, er klart stigende.

Prøv AktieUgebrevet gratis i tre uger.