2008 den største formuedestruktion nogensinde

2008 udviklede sig med et dramatisk efterår til at blive rekordernes år med rekordstore kursfald på de fleste aktivklasser, regioner og brancher, og det blev dermed ikke alene den største nedtur på finansmarkederne nogensinde.

Læs mere
Fold sammen
Resultatet blev efter alt at dømme også den største og hurtigste formuedestruktion nogensinde. Det konstaterer seniorstrateg Henrik Drusebjerg fra Nordea.

De vigtigste årsager til nedturen er ifølge Nordea:

- Kreditkrisen forværrede i meget alvorlig grad nedturen på boligmarkedet og den lavkonjunktur, som økonomien var på vej ind i.

- Myndighedernes sene og til tider også forkerte indgreb bidrog også til nedturen. For eksempel opdagede Den Europæiske Centralbank, ECB, situationens alvor meget sent, og i USA blev en vigtig redningspakke forsinket og siden lavet helt om.

- Udsigten til en meget alvorlig lavkonjunktur med faldende profitter, markant flere konkurser og risiko for deflation udløste massive udsalg af mange værdipapirer.

- Kursfaldene forstærkedes af tvangssalg fra investorer med gearede investeringer, dvs. investeringer for lånte penge.

AKTIER FALDT 40 PCT. i 2008

Som eksempler på formuetabet fremhæver Henrik Drusebjerg, at aktierne er faldet i hele verden med gennemsnitligt 40 pct. målt på indekset MSCI Verden med de største fald i Rusland, der faldt 71 pct., Norge faldt 62 pct., mens aktierne i Kina blev reduceret med 61 pct. Hårdest ramt er finansaktierne, der i Europa blev reduceret med 58,3 pct. og i USA med 50,5 pct.

Råvarepriserne faldt i dollar 37 pct., målt på råvareindekset Dow Jones AIG og råolieprisen faldt alene 54 pct.

Virksomhedsobligationer målt på Merrill Lynch European High Yield Bond Index faldt med 38 pct. målt i euro.

Højrenteobligationer, målt på JP Morgan Emerging Markets Bonds Index Global Diversified, faldt med knap 12 pct. målt i dollar.

Også ejendomme er faldet, men der er ikke præcise tal på det, men der var i 2008 voldsomme fald på både markederne for erhvervsejendomme og privatboliger over store dele af verden.

DET SER BEDRE UD I 2009

Det kan meget vel se bedre ud i indeværende år, skønner han.

Konkret venter Nordea, at aktierne stiger 15-20 pct. i år.

- Vi vurderer dog, at man får relativt mest i Fjernøsten og i særdeleshed i Kina, siger han til RB-Børsen.

Med hensyn til råvarer, vurderer Henrik Drusebjerg, at det fortsat "er for tidligt at dyppe tæerne".

- Vi ser den økonomiske afmatning vil tage yderligere fart i 09, og det vil få råvarepriserne til fortsat at falde, skønner han.

Aktivklassen virksomhedsobligationer High yield ventes at stige 8-14 pct.

Nordea venter også stigninger i andre obligationstyper.

- Danske obligationer ventes at stige 3-5 pct. i 2009 og udenlandske statsobligationer ventes at øge værdien med 6-8 pct.

På ejendomsmarkedet er det mere usikkert. Her ventes det danske marked at falde 5-10 pct. i år.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )