6 skarpe

Til Mikkel Warming (Enh.) Borgmester for socialforvaltning i København

Hvordan kan du søndag erklære dig rystet og lyde overrasket over en sag, du har kendt til siden april?

»Jeg er rystet over de ting, som i øvrigt er kommet frem i Berlingske Tidende. De er nye i forhold til de informationer, jeg har haft tidligere. Derfor bliver der straks igangsat en undersøgelse, og lederen suspenderes.«

Hvorfor går der otte måneder fra I får henvendelsen, til der for alvor sker noget i sagen? Der går så lang tid, at Christina Petersen klager over jer til Ombudsmanden og går til pressen. Har I været hurtige nok?

»Det er klart, at særligt i forhold til den tjenstlige sanktion er der gået for lang tid. Man prøvede først at få styr på magtanvendelser, og der har man siden haft et stort fagligt udviklingsprojekt med kurser om magtanvendelse og medicinhåndtering. Derfor er jeres reportage på mange måder ubærlig at læse, fordi der har været det fokus siden i sommer. Jeg vil gerne sende det klare signal, at medicinhåndtering skal være i orden, og magtanvendelser skal indberettes.«

Flere medarbejdere siger, at magtanvendelserne fortsatte på Tokanten, efter at I begyndte at undersøge sagen. Hvordan kan det lade sig gøre?

»Det er nyt for mig. Men det understreger min pointe om, at tingene skal være i orden, og derfor er der lavet kurser, hvor der over for ledere er blevet understreget, at tingene altså skal være i orden. Der er kommet retningslinjer for nylig for det her. Vi har fokus på det og prøver at give medarbejderne de rigtige værktøjer til at håndtere magt.«

Hvorfor bliver de pårørende og beboerne først orienteret om sagen i et brev 7. december?

»Det er ikke godt nok, det er ikke tilfredsstillende, at der går så lang tid, for noget af det vigtigste er, at brugerne skal have en god hverdag, og de pårørende kan være trygge.«

Men hvorfor går der så lang tid?

»Det er et rigtig godt spørgsmål. Igen er pointen, at det skal gøres bedre fremover. Vi må ikke igen komme i en situation, hvor der går så lang tid, inden der handles, og det opdages. Derfor vil jeg gerne opfordre folk til, at hvis man har en viden, skal man komme med den nu.«

Vil du påtage dig det politiske ansvar for, hvad der er sket på Tokanten?

»Jeg har da det politiske ansvar for, hvad der er sket derude. Men jeg har først og fremmest et ansvar over for, hvordan vi sikrer bedre forhold, så de ansatte kommer frem, hvis de opdager ting, som ikke er, som de skal være. Nu kigger vi desuden på tilsynet, og vi skal kigge på ledelse. Hvis de oplysninger, I har bragt frem om bl.a. medicinhåndtering, er korrekte, har jeg meget svært ved at se, at Tokantens forstander kan fortsætte som leder.«