24-års reglen virker

Lige siden VK-regeringen i juli 2002 indførte den omstridte 24-års regel, har Europarådet haft et horn i siden på Danmark.

Reglen, der forhindrer familiesammenføring med en udenlandsk ægtefælle, hvis en af parterne er under 24 år, bliver betragtet som diskriminerende i forhold til den ret, danske statsborgere er udstyret med. Nu foreligger der igen en rapport fra Europarådet, som anbefaler, at regeringen lemper på reglerne for retten til at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark. Naturligvis har en rapport af en sådan karakter krav på at blive læst med en vis seriøsitet. Men vi kan ikke anbefale, at regeringen bøjer sig for kritikken. 24-års reglen virker nemlig efter hensigten.

Det er rigtigt, at reglen medfører forskelsbehandling mellem danske statsborgere og udlændinge, men det er en relativ lille omkostning i forhold til de samfundsmæssige gevinster, man nu fem år efter lovens ikrafttræden kan konstatere. Hensigten var dels at begrænse tilstrømningen til Danmark via familiesammenføring med en ægtefælle fra oprindelseslandet, dels at forhindre de ulykkelige tvangsægteskaber.

Det kan dokumenteres, at langt færre udlændinge kommer til landet i forbindelse med familiesammenføring, hvorimod der ikke er tal på, om der indgås færre tvangsægteskaber. Men det føler vi os overordentlig sikre på, for det er blevet umådeligt sværere.

Endelig har det vist sig, at unge mænd som en positiv konsekvens af det ændrede ægteskabsmønster kommer i gang med en uddannelse. 24-års reglen er kort sagt nyttig for integrationen.